15-17 lutego 2001 r. - Solina

  • I Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych.
  • liczba uczestników -180 osób,
  • goście: Sławomir Urbaniak - Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, Robert Choma - Wiceprezes Krajowego Urzędu Pracy, Prof. Michał Kulesza - ekspert ds. samorządu terytorialnego, Kazimierz Kujda - Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Zbigniew Sieczkoś - Wojewoda Podkarpacki, Zarząd Województwa Podkarpackiego.
  • tematyka -integracja europejska, rynek pracy a problemy bezrobocia, samorząd terytorialny -reforma i finanse, ochrona środowiska naturalnego.

[>>STANOWISKA<<]

 

18 grudnia 2000 r. - Rzeszów

  • Program Wojewódzki, Kontrakt Regionalny, Bank Projektów Województwa -uwarunkowania i założenia dla Podkarpacia.
  • liczba uczestników -120 osób,
  • goście: Zarząd Województwa Podkarpackiego, przedstawiciele Wojewody Podkarpackiego.

 

13 listopada 2000 r. - Rzeszów

  • Perspektywy funkcjonowania transportu publicznego i przewozów w województwie podkarpackim w obliczu ich restrukturyzacji.
  • liczba uczestników - 120 osób,
  • goście: Jerzy Widzyk - Minister Transportu i Gospodarki Morskiej, Prof. Zyta Gilowska - ekspert ds. finansów publicznych, Zbigniew Sieczkoś - Wojewoda Podkarpacki, parlamentarzyści z województwa podkarpackiego.