21 października 2003 r. - Rzeszów

  • Potencjał geotermalny Podkarpacia i warunki jego wykorzystania
    /zorganizowana wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego/
  • liczba uczestników - ok. 80 osób,
  • goście: prof. dr hab. Julian Sokołowski, prof. dr hab. Jacek Zimny, prof. dr hab. Ryszard Henryk Kozłowski
  • tematyka - warunki występowania wód geotermalnych i możliwości i wykorzystania w gminach województwa podkarpackiego, stan zasobów odnawialnych źródeł energii i możliwości ich wykorzystania w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa podkarpackiego, możliwości pozyskania środków finansowych na rozwój geoenergetyki.