16 - 18 czerwca 2003 r. - Solina

  • V Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych.
  • liczba uczestników - 140 osób,
  • goście: Elżbieta Łukacijewska, Mieczysław Kasprzak, Marek Kuchciński - Posłowie na Sejm RP, Jerzy Miller - Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Zdzisław Siewierski - Prezes Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, Mieczysław Paradowski - Przedstawiciel Ministra Rolnictwa, Jan Kurp - Wojewoda Podkarpacki, Krzysztof Kłak - Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Stanisław Ożóg - Wiceprzewodniczący Związku Powiatów Polskich, Tadeusz Krzosek - Pełnomocnik Wojewody ds. Informacji Niejawnych, Waldemar Rataj - Dyrektor Instytutu Spraw Obywatelskich "Pro Publico Bono",
  • tematyka - dochody jednostek samorządu terytorialnego, zagospodarowanie przestrzenne, prawo budowlane, podatki i opłaty lokalne, finansowanie służby zdrowia, procedury rozliczeniowe programu Sapard,
  • podczas konferencji odbyła się również uroczystość wręczenia złotych i srebrnych nagród w konkursie "Lider Województwa Podkarpackiego" organizowanym przez Izbę Handlowo - Przemysłową w Rzeszowie dla firm naszego regionu.

[>>STANOWISKA<<]