9 - 10 października 2003 r. - Solina

  • Konferencja regionalna z okazji 10 - lecia WFOŚGW w Rzeszowie.
    /zorganizowana wspólnie z WFOŚiGW w Rzeszowie/
  • liczba uczestników - 230 osób,
  • goście: Elżbieta Łukacijewska, Joanna Grobel - Proszowska, Jan Bury, Jan Tomaka - Parlamentarzyści z Województwa Podkarpackiego, Jan Kurp - Wojewoda Podkarpacki, Krzysztof Kłak - Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Tadeusz Sosnowski - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Jan Hawrylewicz - Z-ca Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gen. Józef Jedynak - Komendant Wojewódzki Policji, Lucyna Rybak - Dyrektor TUW "TUW" w Rzeszowie, przedstawiciele instytucji działających w sferze ochrony środowiska, szefowie wielu firm, instytucji finansowych oraz agencji rozwoju.
  • tematyka - oprócz uroczystości jubileuszowych, odbyła się również część robocza konferencji, podczas której odbyła się m.in. prezentacja Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego, przedstawiono oferty współpracy WFOŚiGW w Rzeszowie z samorządami terytorialnymi województwa, problematykę wykorzystania Funduszu Spójności w 2004 r. oraz zamierzenia ARiMR na 2004 r. i wyniki I edycji programu SAPARD.