XXX Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia, XXIII Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych

18 - 19 czerwca 2015 r., Solina,

 • XXX  Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia
 • XXIII Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych

   

 • XXX Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia /18 czerwca 2015 r./
  Podczas obrad XXX OZS przedstawione zostało sprawozdanie Zarządu PSST z działalności Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych za okres 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
  Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia - Eugeniusz Galek złożył sprawozdanie z działalności Komisji za okres 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., a następnie, w imieniu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, przedstawił jej pozytywną opinię z wykonania budżetu PSST za 2014 r. i zawnioskował o udzielenie absolutorium Zarządowi PSST za 2014 r.

XII Podkarpackie Forum Lokalnej Prasy Samorządowej

14 maja 2015 r, Trzciana,

 • XII Podkarpackie Forum Lokalnej Prasy Samorządowej
 • liczba uczestników: ok. 50 osób
 • goście i prelegenci: Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego, Przewodniczący Zarządu PSST, Adam Dziedzic - Wójt gminy Świlcza, Marek Jastrzębski - Dyrektor WDK w Rzeszowie, Dorota Jamrozy - Kierownik oddziału Wielofunkcyjnego Rozwój Wsi i Żywności Wysokiej Jakości w Dep. Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem UMWP w Rzeszowie, Krzysztof Zieliński - Dyrektor ds. promocji Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Województwa Podkarpackiego "PRP CARPATHIA", Józef Ciosek.

XXIX Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia
 • 20 stycznia 2015 r., Rzeszów
 • XXIX Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia
 • Liczba uczestników: około 90 osób
 • Podczas obrad XXIX OZS dokonano wyboru władz do Zarządu PSST oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia na V kadencję /2014 - 2018/
 • Delegaci XXIX OZS podjęli jednogłośnie następujące uchwały:

  - Uchwała Nr 1/15 w sprawie budżetu Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych na 2015 r.
  - Uchwała Nr 2/15 w sprawie planu pracy Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych

Konferencja Regionalna PSST

23 października 2014 r., Glinik Zaborowski

Konferencja Regionalna PSST
liczba uczestników: 70 osób
goście: Ks. Prałat Jan Nikiel - Proboszcz Katedry Lwowskiej Obrządku Łacińskiego we Lwowie, Wojciech Buczak - Radny Województwa Podkarpackiego, Lucyna Rybak - Dyrektor Biura Regionalnego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" w Rzeszowie, Dyrektorzy Departamentów UMWP w Rzeszowie - Marta Matczyńska, Maria Fajger, Adam Hamryszczak, Ryszard Jur i Mariusz Bednarz, Jan Bury - Prezes Fundacji "SEMPER FIDELIS" na rzecz Archidiecezji Lwowskiej, Zygmunt Bomba - Dyrektor Regionu Podkarpackiego Auto Spektrum Sp. o.o., Wacław Szary - Prezes Zarządu OPTeam S.A.

XXVIII Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia

16 - 17 czerwca 2014 r., Solina

 • XXVIII Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia /16 czerwca 2014 r./

Podczas obrad XXVIII OZS Przewodniczący Zarządu PSST - Władysław Ortyl przedstawił sprawozdanie Zarządu PSST z  działalności Podkarpackiego  Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych za okres 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia - Barbara Jankiewicz złożyła sprawozdanie z działalności Komisji  za  okres 1 stycznia  2013 r. do  31 grudnia 2013 r., a następnie poinformowała, że Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu PSST za 2013 r. i zawnioskowała o udzielenie absolutorium Zarządowi PSST za 2013 r. Biorąc pod uwagę powyższy wniosek Delegaci XXVIII OZS podjęli jednogłośnie następujące uchwały:
-Uchwała Nr 3/14 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z działalności Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych za 2013 r.
-Uchwała Nr 4/14 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych.