13 - 15 czerwca 2002 r. - Solina

 • III Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych.
 • liczba uczestników - 120 osób,
 • goście: Marianna Borowska - Zastępca Dyrektora Departamentu Finansów Samorządów Terytorialnych w Ministerstwie Finansów, Arkadiusz Michoński - Zastępca Dyrektora Departamentu Unii Europejskiej i Obsługi Negocjacji Akcesyjnych, Stanisław Garlicki - Dyrektor Departamentu Ochrony Powietrza i Konwencji Klimatycznej, Kazimierz Surowiec - Wicewojewoda Podkarpacki, Tadeusz Wawak - Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Jan Kurp - Podkarpacki Kurator Oświaty,

11 marca 2002 r. - Rzeszów

 • II Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych.
 • liczba uczestników - 140 osób,
 • goście: Krzysztof Janik - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Andrzej Zdebski -Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej, Anna Siejda - Dyrektor Departamentu Kontraktów Wojewódzkich i Programów Pomocowych w Ministerstwie Gospodarki, Zdzisław Siewierski - Wojewoda Podkarpacki.

4-5 grudnia 2001 r. - Przemyśl

 • Samorząd Terytorialny 2002
 • liczba uczestników - 130 osób,
 • goście - Zdzisław Siewierski - Wojewoda Podkarpacki, Tadeusz Lulek - Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, Abp Józef Michalik - Metropolita Przemyski, Prof. Jerzy Regulski - Prezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.
 • Funkcjonowanie oświaty w 2002 r., oczekiwania Uniwersytetu Rzeszowskiego wobec samorządów terytorialnych, ochrona środowiska, perspektywy kontraktów regionalnych w 2002 r., samorząd terytorialny w drodze do Unii Europejskiej, współpraca Policji z samorządem terytorialnym.

 

27 czerwca 2001 r. - Sieniawa

 • Finanse i kompetencje samorządów terytorialnych
 • liczba uczestników -100 osób,
 • goście: Elżbieta Hibner - Wiceminister Finansów, Lech Sprawka - Wiceminister Edukacji Narodowej, Prof. Zyta Gilowska - ekspert ds. finansów publicznych, Marek Kuchciński - Wicewojewoda Podkarpacki, parlamentarzyści z województwa podkarpackiego.

 

15-17 lutego 2001 r. - Solina

 • I Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych.
 • liczba uczestników -180 osób,
 • goście: Sławomir Urbaniak - Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, Robert Choma - Wiceprezes Krajowego Urzędu Pracy, Prof. Michał Kulesza - ekspert ds. samorządu terytorialnego, Kazimierz Kujda - Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Zbigniew Sieczkoś - Wojewoda Podkarpacki, Zarząd Województwa Podkarpackiego.
 • tematyka -integracja europejska, rynek pracy a problemy bezrobocia, samorząd terytorialny -reforma i finanse, ochrona środowiska naturalnego.

[>>STANOWISKA<<]