XLII Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia,
Rzeszów, 22 lipca 2021 r.

Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia miało miejsce w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.
Podczas obrad XLII OZS podjęte zostały następujące uchwały:
- Uchwała w sprawie sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia za 2020 r.
- Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych.
Gośćmi spotkania była Pani Anna Huk – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz Pan Andrzej Kulig – Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, którzy zaprezentowali uczestnikom założenia UCHWAŁy ANTYSMOGOWA i wsparcia mieszkańców Podkarpacia w zakresie wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji.

Wideokonferencja poświęcona Rządowemu Funduszowi Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Rzeszów, 9 lipca 2021 r., wideokonferencja

9 lipca 2021 r. odbyła się wideokonferencja poświęcona Rządowemu Funduszowi Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, który ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Fundusz skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego oraz związków jednostek samorządu terytorialnego.

Pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków rozpoczęła się 2 lipca 2021 roku.

Projekt zaprezentowali: Pan Konrad Skomra – Dyrektor Rozwoju Regionu Podkarpackiego BGK oraz Pan Hubert Ząbek – Doradca Klienta BGK w Regionie Podkarpackim.

XLI Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia

 

XLI Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia, 
Rzeszów, 26 marca 2021 r. – online. 
Ze względu na sytuację epidemiczną w Polsce Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia było prowadzone w formie online na platformie Microsoft Teams.
Ze względu na brak kworum OZS odbyło się w drugim terminie.
Podczas posiedzenia podjęto następujące uchwały:
Uchwała Nr 1/21 OZ PSST z dn. 26 marca 2021 r. w sprawie planu pracy Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych na 2021 r.
Uchwała Nr 2/21 OZ PSST z dn. 26 marca 2021 r. w sprawie budżetu Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych na 2021 r.

XL Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia

 

XL Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia

Boguchwała, 7 października 2020 r.

Podczas obrad XL OZS podjęte zostały następujące uchwały:
- Uchwała Nr 4/20 w sprawie regulaminu obrad PSST
- Uchwała Nr 5/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia za 2019 r.
- Uchwała Nr 6/20 w sprawie udzielenia absolutoriom Zarządowi Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych
- Uchwała Nr 7/20 w sprawie przyjęcia nowego członka Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych

Konferencja Regionalna PSST, XXXIX Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia

 

Konferencja Regionalna PSST,
XXXIX Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia
Rzeszów,  26 lutego 2020 r.

Konferencja Regionalna PSST
• liczba uczestników: 100 osób
• goście i prelegenci: Maria Kurowska – Poseł na Sejm RP, Członek Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Adam Śnieżek – Poseł na Sejm RP, Artur Michalski – Wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Adam Skiba – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie wraz z Zastępcą Bogusławem Kidą, Mariusz Bednarz – Prezes Zarządu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Małgorzata Wajda – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Andrzej Kulig – Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska UMWP w Rzeszowie oraz Jarosław Krzysztofik – koordynator projektu Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim /Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie/.