30 maja 2012 r.

  • Dzień Samorządu Terytorialnego 2012 /cz. II/
  • liczba uczestników - ok. 200 osób
  • zaproszeni goście: parlamentarzyści z województwa podkarpackiego, radni województwa podkarpackiego, prof. Jerzy Stępień b. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego, Teresa Kubas - Hul - Przewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Dariusz Sobieraj - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Lucjan Kuźniar - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Inspektor Zdzisław Stopczyk - Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji, płk SG Waldemar Skarbek - Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, st. bryg. Bogdan Kuliga - Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej oraz przedstawiciele mediów,

28 maja 2012 r. - Warszawa

• Dzień Samorządu Terytorialnego 2012 u Prezydenta RP

26 maja 2012 r. - Rzeszów

 • Dzień Samorządu Terytorialnego 2012 /cz. I/
 • liczba uczestników - ok. 200 osób;
 • zaproszeni goście: parlamentarzyści z województwa podkarpackiego, Alicja Wosik - Wicewojewoda Podkarpacki, Zarząd i radni województwa podkarpackiego z Teresą Kubas - Hul - Przewodniczącą Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Marek Jastrzębski - Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, przedstawiciele policji, wojska, straży pożarnej i straży granicznej;

7 maja 2012 r. - Lubaczów

 • III Pielgrzymka Samorządów Terytorialnych do sanktuarium w Lubaczowie
 • W ustanowiony przez papieża Benedykta XVI na dzień 7 maja odpust ku czci Matki Boskiej Łaskawej (Lwowskiej) od trzech lat organizowane są pielgrzymki przedstawicieli władz samorządowych, którzy spotykają się przed cudownym obrazem z katedry lwowskiej, aby za królem Janem Kazimierzem powtórzyć gest zawierzenia spraw publicznych opiece Pani Łaskawej. W tym roku pielgrzymkę współorganizowało Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych. Wzięło w niej udział ok. 70 przedstawicieli podkarpackich samorządów z Przewodniczącym PSST Mirosławem Karapytą oraz kilkunastu wójtów, burmistrzów i starostów z województwa lubelskiego ( Diecezja Zamojsko-Lubaczowska) z Prezydentem Zamościa, Marcinem Zamoyskim.

11 stycznia 2012 r. - Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie

 • Spotkanie Noworoczne 2012
 • 11 stycznia 2012 r. w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego
  w Rzeszowie odbyło się spotkanie noworoczne, którego współorganizatorami byli: Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Wojewoda Podkarpacki. W spotkaniu udział wzięli m. in. podkarpaccy parlamentarzyści, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast i starostowie z województwa podkarpackiego, radni województwa podkarpackiego oraz przedstawiciele podkarpackich służb mundurowych. Uczestników spotkania swoją obecnością zaszczycił J.E. Ks. Biskup Edward Białogłowski. Na zakończenie spotkania odbył się koncert Jana Trebuni - Tutki z zespołem JazGot, który wykonał swoje utwory z nowej płyty "Święta z JazGotem".