SPOTKANIE ZARZĄDÓW OGÓLNOPOLSKIEGO POROZUMIENIA ORGANIZACJI SAMORZĄDOWYCH (OPOS) W NOWEJ SOLI
Nowa Sól/Zielona Góra, 15 – 16 września 2023 r.
15 września 2023 r., w Parku Technologicznym Interior w Nowej Soli, odbyło się ważne spotkanie Zarządów Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych (OPOS).
W czasie spotkania, Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego (ZGWL) oficjalnie przejęło prezydencję OPOS od Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych (PSST).
W obecności Marka Cebuli, prezesa ZGWL, oraz Marka Ćwiąkały, Dyrektora Biura PSST, dokonano symbolicznego przekazania władzy. Wydarzenie to miało szczególny charakter, również ze względu na jubileusz 10-lecia OPOS, który został poprzedzony prezentacją Marka Cebuli, ukazującą działania i osiągnięcia organizacji przez dekadę.
Spotkanie uświetniły wystąpienia zaproszonych gości, w tym Senatora RP Wadima Tyszkiewicza, byłego prezesa ZGWL oraz jednego z inicjatorów powstania OPOS. Głos zabrali również Natalia Walewska - Wojciechowska, była dyrektor biura ZGWL, Łukasz Filipiak, były dyrektor biura SGiPW, a także Sławomir Wojciechowski, ekspert ZGWL w zakresie spraw obywatelskich.
Kluczowym momentem spotkania było odnowienie porozumienia o współpracy Regionalnych Organizacji Samorządowych oraz podjęcie uchwały nr 01/2023 dotyczącej wyznaczenia przedstawicieli OPOS do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W tym kontekście zaszczyt reprezentowania OPOS w Komisji przypadł członkowi Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Adamowi Neumannowi, Prezydentowi Gliwic oraz Przewodniczącemu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski Jackowi Gurszowi, Burmistrzowi Chodzieży.
Dyskusje na tematy legislacyjne prowadził m.in. Witold Magryś, dyrektor biura ŚZGiP, omawiając najnowsze zmiany w ustawodawstwie. Ważne aspekty związane z modernizacją oświetlenia dróg publicznych oraz programem „Rozświetlamy Polskę” przedstawił Wojciech Wąchała, Wójt gminy Bobrowice, ZGWL.
Podczas spotkania podjęto także decyzje organizacyjne dotyczące przyszłych działań OPOS, w tym planowanego przekazania prezydencji w styczniu 2024 roku.
Spotkanie Zarządów OPOS w Nowej Soli stanowiło istotne wydarzenie dla samorządów z całego kraju, umacniając współpracę i jedność w dążeniu do realizacji wspólnych celów.

Krótka informacja o OPOS:


Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych jest inicjatywą organizacji regionalnych mających na celu wzmocnienie działań lobbingowych na rzecz JST. Porozumienie powstało z myślą o stworzeniu platformy wymiany dobrych praktyk i doświadczeń, a jego rezultatem będzie łączenie wspólnych sił oraz inicjatyw samorządowych.
Do pierwszego spotkania podmiotów zainteresowanych koordynacją działań, doszło z inicjatywy Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski we wrześniu 2012 roku, a oficjalne porozumienie zostało podpisane w październiku 2013 roku. Aktualnie wśród sygnatariuszy jest 9 organizacji zrzeszających 868 miast i gmin w Polsce, stanowiąc największą organizację w Polsce.

Organizacje zrzeszone w OPOS:

- Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych,
- Stowarzyszenie Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza,
- Śląski Związek Gmin i Powiatów,
- Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego,
- Związek Gmin Lubelszczyzny,
- Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich,
- Związek Gmin Pomorskich,
- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski,
- Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego.

Podstawową wartością porozumienia jest zjednoczenie wysiłków oraz specjalizacja i ukierunkowanie poszczególnych podmiotów na konkretną problematykę. Takie działanie pozwala osiągnąć najlepsze efekty w postaci dobrze przygotowanych stanowisk i propozycji rozwiązań legislacyjnych, które wyrażają opinię większości samorządów w kraju. Tak zintegrowane i zjednoczone środowisko, jest skutecznym partnerem do rozmów z regionalnymi i centralnymi instytucjami podejmującymi decyzje.

Prezentacja:

https://we.tl/t-fcWSQAH4C4

https://lubuskiegminy.pl/spotkanie-zarzadow-opos-przejecie-prezydencji-przez-zgwl-i-odnowienie-porozumienia/

 

Zdjęcia: PSST

 


XXIII Dożynki Województwa Podkarpackiego,
Sonina, 27 sierpnia 2023 r.
Tegoroczne XXIII Dożynki Województwa Podkarpackiego połączone z XL Dożynkami Archidiecezji Przemyskiej oraz Dożynkami Gminy Łańcut, rozpoczęła uroczysta msza święta w intencji podkarpackich rolników sprawowana w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Soninie.
Przybyli do Soniny rolnicy, wspólnie  z władzami województwa podkarpackiego, przedstawicielami parlamentu, rządu, radnymi województwa, powiatów, miast i gmin, samorządowcami, przedstawicielami firm i instytucji współpracujących oraz przedstawicielami służb mundurowych, dziękowali Bogu za tegoroczne zbiory.
Dożynki wojewódzkie objął Patronatem Narodowym Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.  

Rzeszów, 30 maja 2023 r.
Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie
goście: podkarpaccy parlamentarzyści, Wojewoda Podkarpacki, Prezydium Sejmiku Województwa Podkarpackiego wraz z Radnymi Województwa Podkarpackiego, Marszałek Województwa Podkarpackiego wraz z Zarządem Województwa Podkarpackiego, przedstawiciele służb mundurowych z województwa podkarpackiego, Duszpasterze Samorządów Archidiecezji Przemyskiej, Diecezji Rzeszowskiej, Diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej, Dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej, przedstawiciele firm i instytucji współpracujących z samorządami, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, starostowie, przewodniczący rad, radni oraz pracownicy samorządowi z całego Podkarpacia, Prezesi, Dyrektorzy i Kierownicy Urzędów, Instytucji oraz Funduszy funkcjonujących na terenie Województwa Podkarpackiego, stypendyści „Najzdolniejsza Młodzież Podkarpacia” wraz z opiekunami.


Rzeszów, 31 stycznia 2023 r.

Po dłuższej przerwie spowodowanej pandemią i związanymi z nią obostrzeniami odbyło się Spotkanie Noworoczne współorganizowane przez Wojewodę Podkarpackiego, Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych.
W Filharmonii Podkarpackiej gościli samorządowcy z całego województwa podkarpackiego, parlamentarzyści, duchowieństwo oraz przedstawiciele administracji rządowej, służb mundurowych i instytucji współpracujących z samorządami – przyjaciele Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych.

 

Lubaczów, 7 maja 2023 r.
W niedzielę 7 maja 2023 r. w Lubaczowskiej Konkatedrze odbyły się uroczystości odpustowe ku czci Najświętszej Maryi Panny Łaskawej Królowej Korony Polski oraz XIV Pielgrzymka Samorządów Terytorialnych z województw: podkarpackiego, lubelskiego i lwowskiego.
W pielgrzymce udział wzięli między innymi: Anna Schmidt - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania, Teresa Pamuła - Poseł na Sejm RP, Adam Śnieżek - Poseł na Sejm RP, Rafał Czupryk - Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego ds. Rodzin, przedstawiciele służb mundurowych, stowarzyszeń, firm oraz instytucji współpracujących na co dzień z samorządami. Zarząd Województwa Podkarpackiego reprezentował Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Przewodniczący Zarządu PSST, natomiast Zarząd Województwa Lubelskiego reprezentował Zdzisław Szwed – Członek Zarządu Województwa Lubelskiego. Gośćmi szczególnymi uroczystości byli samorządowcy z Ukrainy na czele z Posłem do Rady Najwyższej Ukrainy Pawłem Bakuncem.