VIII Pielgrzymka Samorządów Terytorialnych
7 maja 2017 r., Lubaczów

7 maja 2017 r. podkarpaccy i lubelscy samorządowcy spotkali się w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Lubaczowie by, jak co roku, powierzyć Matce Boskiej sprawy publiczne oraz zawierzyć Jej opiece swoje Małe Ojczyzny.
W pielgrzymowaniu do Lubaczowa, oprócz przedstawicieli samorządów terytorialnych, udział wzięli również Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, Wicewojewoda Podkarpacki Piotr Pilch oraz podkarpaccy parlamentarzyści i przedstawiciele służb mundurowych.
Uroczystej mszy odpustowej przewodniczył Biskup pomocniczy Diecezji Charkowsko - Zaporoskiej Jan Sobiło. W wygłoszonej homilii Ks. Biskup podkreślił, że w czasach kryzysu i zamętu, jaki dotyka cały świat, potrzebujemy pomocy Maryi, która nieustannie oręduje za nami u Boga.

Pośród zamętu, jaki panuje dzisiaj na Świecie bardzo potrzebujemy nieustannego wsparcia z Nieba. Ogólny zamęt w życiu politycznym, ekonomicznym, duchowym stwarza poczucie niepewności jutra. Wielkie kryzysy, które przybierają różne formy niepokoją ludzi i na Wschodzie, tam daleko na Ukrainie i jeszcze dalej, ale i na zachodzie Europy.
Podzielił się również z zebranymi nadziejami ludzi mieszkających na terenie Diecezji Charkowsko – Zaporoskiej obejmującej swoim zasięgiem Donieck i Ługańsk – sparaliżowanej działaniami wojennymi. Mieszkańcy tych terenów z nadzieją patrzą na Polskę, która jest dla nich miejscem gdzie znajdują pracę, miejsce do nauki.
Oczy Ukrainy i całego Wschodu skierowane są w stronę Polski z wielką nadzieją nie tylko w sensie materialnym, bo Polska dla Ukrainy jest Zachodem, ale przede wszystkim ludzie widzą na Wschodzie nadzieję, że Polska może coś zdziałać w sensie globalnym, w polityce międzynarodowej.
Podczas uroczystej mszy św. w Akcie Zawierzenia "Małych Ojczyzn" samorządowcy powierzyli Matce Bożej Łaskawej sprawy swoich samorządów oraz ich mieszkańców. W imieniu przedstawicieli samorządów Akt odczytała Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska wraz z Wicewojewodą Podkarpackim.
W hołdzie Maryi przedstawiciele władz samorządowych złożyli kwiaty pod jej wizerunkiem.
Po odczytaniu Aktu Zawierzenia Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl dziękował w lubaczowskiej Konkatedrze słowami:
Samorząd to z jednej strony odpowiedzialność, a z drugiej służba. Właśnie w tej służbie duchowe wsparcie jest nam bardzo potrzebne. Dlatego na ręce czcigodnych kapłanów, chciałem złożyć wyrazy wdzięczności, że rokrocznie możemy pielgrzymować przed oblicze Matki Bożej Łaskawej, powierzać jej swoje problemy oraz troski.
Uczestniczący w pielgrzymce Marszałek Sejmu Marek Kuchciński powiedział, że wspólna modlitwa to niecodzienna forma spotkania przedstawicieli władz terytorialnych. Zwrócił uwagę, jak niezwykłą sprawą jest współpraca Państwa polskiego z Kościołem, która trwa już od 1050 lat. Podkreślił duże znaczenie Ziemi Lubaczowskiej, gdzie znajduje się kopia obrazu Matki Bożej Łaskawej oraz pustelnia św. Brata Alberta.
Na zakończenie uroczystości, upamiętniając obchody Roku św. Brata Alberta, Marszałek Sejmu RP wraz z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego odsłonili popiersie świętego. Poświęcenia dokonał Ks. Bp Jan Sobiło. Otwarta została również wystawa: „Ślady Świętego Związki św. Brata Alberta z Ziemią Lubaczowską na Podkarpaciu”.

Załącznik:

1. Akt Zawierzenia Matce Bożej Łaskawejpdf ico

 

Zdjęcia: PSST