Spotkanie opłatkowo – noworoczne,
24 stycznia 2017 r. – Filharmonia Podkarpacka w Rzeszowie,

24 stycznia 2017 r. w Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie odbyło się spotkanie noworoczne, którego współorganizatorami byli: Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych. W spotkaniu udział wzięli m. in.: przedstawiciele duchowieństwa na czele z J. E. Ks. Abp. Adamem Szalem Metropolitą Przemyskim oraz J.E. Biskupem Pomocniczym Diecezji Rzeszowskiej Edwardem Białogłowskim, podkarpaccy parlamentarzyści, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci i starostowie z województwa podkarpackiego, radni województwa podkarpackiego oraz przedstawiciele służb mundurowych, rektorzy wyższych uczelni, szefowie instytucji wojewódzkich oraz firmy współpracujących z PSST.

Uroczyste spotkanie rozpoczął koncert kolęd w wykonaniu Zespołu „Lubatowianie” z Lubatowej, który wprowadził wszystkich w świąteczny nastrój.
Przybyłych na spotkanie gości powitała Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart dziękując przedstawicielom podkarpackich samorządów za oddaną pracę oraz aktywność w różnych dziedzinach życia społecznego. Składając życzenia na 2017 r. powiedziała:
Ufam, że wyzwania, które przynosi nowy rok podniesiemy i zrealizujemy skutecznie tak, aby za rok z podniesioną głową spotkać się i wzajemnie sobie podziękować.
Następnie głos zabrał Marszałek Województwa Podkarpackiego – Władysław Ortyl, Przewodniczący Zarządu PSST, który zwrócił się do przedstawicieli samorządów słowami:
Kierowanie samorządem to konieczność rozumienia potrzeb mieszkańców oraz ich problemów.
To także potrzeba, ale i umiejętność postrzegania rzeczywistości z większej perspektywy, często wyprzedzania zdarzeń, wychodzenia poza schemat i działania we wspólnocie.
W swoim przemówieniu nawiązał do roli PSST w tworzeniu tej wspólnoty poprzez popularyzowanie idei samorządności i zaangażowanie w publiczną debatę dotyczącą m. in. rozwoju regionalnego.
Podsumował rok 2016 jako czas wielkich wydarzeń. Zapowiedział, że 2017 będzie rokiem ważnych inwestycji związanych głównie z uruchomieniem środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, z którego realizowane będzie 26 projektów.
Na zakończenie złożył życzenia:
W tej świątecznej atmosferze, pragnę życzyć wszystkim Państwu w imieniu własnym i całego Zarządu Województwa Podkarpackiego, aby ten rok był wypełniony miłością, radością i poczuciem wspólnoty, aby w Państwa Rodziny wniósł tylko dobre, piękne warte zapamiętania chwile, które pozwolą ponieść głębie, blask i nadzieję Narodzenia Pańskiego w Nowy 2017 Rok.
Życzę Państwu także zatrzymania, refleksji w codziennym zabieganiu, ciepła, uśmiechów, przezwyciężania trudności, szacunku i zrozumienia oraz budowania na nowo relacji z Najbliższymi, jednocześnie przekazuję życzenia pełnego nadziei, dobrych chwil i poczucia bezpieczeństwa oraz Bożego Błogosławieństwa, Nowego 2017 Roku.
W imieniu parlamentarzystów życzenia noworoczne wszystkim obecnym złożył Poseł na Sejm RP Wojciech Buczak.
J. E. Arcybiskup Adam Szal wygłosił słowo do zebranych, udzielił błogosławieństwa na 2017 r. i poświęcił opłatki, którymi, składając sobie życzenia, podzielili się uczestnicy spotkania.

 

Zdjęcia: PSST