26 - 27 października 2009 r. - Wojskowy Zespół Wypoczynkowy "Jawor" w Solinie

 • XVI Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych;
 • liczba uczestników: 110 osób;
 • goście konferencji: Zdzisława Wasążnik - Dyrektor Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego w Ministerstwie Finansów, Iwona Król - Dyrektor Biura Promocji Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" w Warszawie, Lucyna Rybak - Dyrektor Biura Regionalnego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" w Rzeszowie, Artur Gluziński i Klara Jóźwicka - przedstawiciele Instytutu Doskonalenia Administracji i Biznesu LAUDATOR, Eugeniusz Moczuk - przedstawiciel firmy UNIVERSE - IBS, Jacek Posłuszny - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Marta Matczyńska - Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, Maria Fajger - Dyrektor Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, Ryszard Jur - Dyrektor Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego,

28 września 2009 r. - Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

 • Konferencja Regionalna ph. Aktualne problemy prawa miejscowego i wydawania aktów administracyjnych;
 • Konferencja zrealizowana we współpracy z Instytutem Doskonalenia Administracji i Biznesu LAUDATOR, w ramach projektu "Na straży jakości lokalnego prawa", finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
 • liczba uczestników: 150 osób;

3 - 4 czerwca 2009 r. - Wojskowy Zespół Wypoczynkowy "Jawor" w Solinie

 • XV Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych;
 • liczba uczestników: 120 osób;
 • goście konferencji: Andrzej Matusiewicz - Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Kazimierz Ziobro - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Stanisław Bajda - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Mariusz Król - Z-ca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Mariola Zajdel - Ostrowska - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, Mariusz Bednarz - Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, Andrzej Kulig - Z-ca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego,

12 maja 2009 r., Trzciana k/Rzeszowa

 • VI Podkarpackie Forum Lokalnej Prasy Samorządowej
 • współorganizatorzy - Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Gminne Centrum Kultury w Świlczy z/s w Trzcianie i Gmina Świlcza,
 • liczba uczestników - ok. 100 osób,
 • tematyka wiodąca: Forma edytorska czasopism samorządowych,

Konferencja Oświatowa "EDUKACJA - DOBREM NARODOWYM", zorganizowana wspólnie z Gminą Rymanów

25 marca 2009 r. -Rymanów, Zajazd Jaś Wędrowniczek

 • Konferencja Oświatowa "EDUKACJA - DOBREM NARODOWYM", zorganizowana wspólnie z Gminą Rymanów;
 • Patronat Honorowy:
  • Minister Edukacji Narodowej - Katarzyna Hall
  • Rzecznik Praw Obywatelskich - Janusz Kochanowski,
  • Fundacja Pro Publico Bono;
 • Patronat Medialny: "Wspólnota" - Pismo Samorządu Terytorialnego;
 • liczba uczestników konferencji - ok. 130 osób;
 • goście konferencji: Posłowie na Sejm RP: Renata Butryn , Andrzej Ćwierz i Jan Bury /Przewodniczący Fundacji Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II "Wzrastanie"/, Aleksander Tynelski - przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej, Alina Kozińska - Bałdyga - Prezes Federacji Inicjatyw Oświatowych w Warszawie, Izabela Dzieduszycka - reprezentująca Komitet Obywatelski "Edukacja dla rozwoju", Adam Pietrzak - Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia "Przymierze Rodzin", Andrzej Matusiewicz - Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Alina Pieniążek - Dyrektor Wydziału Edukacji Podstawowej i Gimnazjalnej w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Grażyna Dytko - Z-ca Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Lucyna Rybak - Dyrektor Biura Regionalnego T.U.W. "TUW" w Rzeszowie, Małgorzata Ziajka - Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rymanowa - Zdroju, Marek Czarnota - historyk, regionalista, dziennikarz;