XVII Dożynki Województwa Podkarpackiego

XVII Dożynki Województwa Podkarpackiego,
27 sierpnia 2017 r. - Długie /gmina Zarszyn/ - stadion sportowy  

• XVII Dożynki Województwa Podkarpackiego  
• liczba uczestników: ok. 90 delegacji z wieńcami i darami dożynkowymi z gmin i powiatów województwa· podkarpackiego oraz parafii i dekanatów Archidiecezji Przemyskiej /ok. 1000 uczestników/;
• Starostowie Dożynek:
Zofia Mazurkiewicz z miejscowości Długie /prowadzi wraz z mężem gospodarstwo rolne specjalizujące się w produkcji roślinnej, jest aktywną działaczką na rzecz środowiska lokalnego/
Rafał Stączek z miejscowości Jaćmierz – Przedmieście /młody rolnik, który wraz z żoną prowadzi gospodarstwo rolne specjalizujące się w uprawie zbóż i kukurydzy/;

Dzień Samorządu Terytorialnego 2017

2 czerwca 2017 r., Rzeszów,

Dzień Samorządu Terytorialnego 2017,

  • liczba uczestników  – ok. 300 osób
  • goście: parlamentarzyści z województwa podkarpackiego, Ewa Leniart - Wojewoda Podkarpacki, Małgorzata Rauch - Podkarpacki Kurator Oświaty, Jerzy Cypryś – Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Radni Województwa Podkarpackiego, Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego - Przewodniczący Zarządu PSST, Ks. Proboszcz Krzysztof Gołąbek – Duszpasterz Samorządów Diecezji Rzeszowskiej, Ks. Kanonik Andrzej Stopyra – Dziekan Dekanatu Lubaczowskiego – Duszpasterz Samorządów Diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej, Marek Jastrzębski - Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, przedstawiciele policji, wojska, straży pożarnej i straży granicznej, Zygmunt Cholewiński – Honorowy Przewodniczący PSST, członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej poprzednich kadencji, dyrektorzy departamentów UMWP w Rzeszowie oraz jednostek organizacyjnych województwa podkarpackiego, partnerzy medialni i biznesowi;

VIII Pielgrzymka Samorządów Terytorialnych

VIII Pielgrzymka Samorządów Terytorialnych
7 maja 2017 r., Lubaczów

7 maja 2017 r. podkarpaccy i lubelscy samorządowcy spotkali się w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Lubaczowie by, jak co roku, powierzyć Matce Boskiej sprawy publiczne oraz zawierzyć Jej opiece swoje Małe Ojczyzny.
W pielgrzymowaniu do Lubaczowa, oprócz przedstawicieli samorządów terytorialnych, udział wzięli również Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, Wicewojewoda Podkarpacki Piotr Pilch oraz podkarpaccy parlamentarzyści i przedstawiciele służb mundurowych.
Uroczystej mszy odpustowej przewodniczył Biskup pomocniczy Diecezji Charkowsko - Zaporoskiej Jan Sobiło. W wygłoszonej homilii Ks. Biskup podkreślił, że w czasach kryzysu i zamętu, jaki dotyka cały świat, potrzebujemy pomocy Maryi, która nieustannie oręduje za nami u Boga.

III PODKARPACKIE MISTRZOSTWA SAMORZĄDOWE  W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM o Puchar Marszałka Województwa Podkarpackiego Przewodniczącego Zarządu PSST

III PODKARPACKIE MISTRZOSTWA SAMORZĄDOWE W NARCIARSTWIE ALPEJKIM o Puchar Marszałka Województwa Podkarpackiego
3 marca 2017r., Weremień - Ośrodek Sportów Zimowych „LeskoSki”
Na słonecznym stoku Weremień rywalizowało 39 zawodników reprezentujących podkarpackie samorządy.
Po odprawie sędziowskiej i zapoznaniu się z trasą rozpoczęły się zawody rozgrywane w 3 kategoriach:
- mężczyźni - władze samorządowe,
- mężczyźni - pracownicy samorządowi,
- kobiety – władze i pracownicy samorządowi.

Spotkanie opłatkowo – noworoczne 2017

Spotkanie opłatkowo – noworoczne,
24 stycznia 2017 r. – Filharmonia Podkarpacka w Rzeszowie,

24 stycznia 2017 r. w Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie odbyło się spotkanie noworoczne, którego współorganizatorami byli: Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych. W spotkaniu udział wzięli m. in.: przedstawiciele duchowieństwa na czele z J. E. Ks. Abp. Adamem Szalem Metropolitą Przemyskim oraz J.E. Biskupem Pomocniczym Diecezji Rzeszowskiej Edwardem Białogłowskim, podkarpaccy parlamentarzyści, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci i starostowie z województwa podkarpackiego, radni województwa podkarpackiego oraz przedstawiciele służb mundurowych, rektorzy wyższych uczelni, szefowie instytucji wojewódzkich oraz firmy współpracujących z PSST.