IX Pielgrzymka Samorządów Terytorialnych,
7 maja 2018 r., Lubaczów

7 maja 2018 r. podkarpaccy i lubelscy samorządowcy już po raz kolejny spotkali się w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Lubaczowie by, jak co roku, powierzyć Matce Boskiej sprawy publiczne oraz zawierzyć Jej opiece swoje Małe Ojczyzny.

W pielgrzymowaniu do Lubaczowa, oprócz przedstawicieli samorządów terytorialnych, udział wzięli również goście z Warszawy Michał Dworczyk – szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Bogusław Winid -  doradca Prezydenta RP, Paweł Szefernaker – sekretarz stanu w MSWiA, Wicewojewoda Podkarpacki - Lucyna Podhalicz oraz podkarpaccy parlamentarzyści i przedstawiciele służb mundurowych na czele z gen. bryg. Ryszardem Pietrasem – Dowódcą 21 BSP. Samorząd Podkarpacia reprezentował Marszałek Województwa Podkarpackiego – Władysław Ortyl, Wicemarszałek - Maria Kurowska oraz Piotr Pilch – Członek Zarządu. Lubelskie reprezentował Arkadiusz Bratkowski – Członek Zarządu Województwa Lubelskiego.

Uroczystej mszy odpustowej przewodniczył Ks. Bp. Marian Buczek - Biskup Senior Diecezji Charkowsko - Zaporoskiej oraz Ks. Bp. Mariusz Leszczyński – Biskup Pomocniczy Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej.
Podczas uroczystej Mszy św. w Akcie Zawierzenia "Małych Ojczyzn" Marszałek Władysław Ortyl - w imieniu samorządowców, powierzył Matce Bożej Łaskawej sprawy swoich samorządów oraz ich mieszkańców. Podkreślił znaczenie 2018 r., w którym Polska świętuje 100-lecie odzyskania Niepodległości. W hołdzie Maryi przedstawiciele władz samorządowych złożyli kwiaty pod jej wizerunkiem.
Podczas tegorocznej uroczystości, wpisującej się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, w podzięce za opiekę nad naszą Ojczyzną podczas uroczystej Mszy św. poświęcony został feretron Matki Bożej Łaskawej wykonany na wzór feretronu z katedry lwowskiej przez gdańskiego artystę Mariusza Drapikowskiego oraz artystów lubaczowskich. W feretronie znajduje się oryginalna zabytkowa blacha, która była nałożona na obraz przed jego koronacją w 1776 roku. Koronacji obrazu dokonał arcybiskup Hieronim Sierakowski. Blachę z obrazu lwowskiego Matki Bożej Łaskawej zdjęto na przełomie 1904/1905 roku. Sukienki i korony w obrazie wykonane ze srebra i złota pobłogosławił w Rzymie 2 maja papież Franciszek przekazując jednocześnie błogosławieństwo wszystkim czcicielom Matki Bożej. Poświęcenia ram i podstawy Feretronu obecni na mszy św. Biskupi.
Na zakończenie uroczystości miało miejsce ważne dla województwa podkarpackiego wydarzenie. Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego nadana została pośmiertnie Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” Ks. Kardynałowi Władysławowi Rubinowi – wielkiemu orędownikowi wiary.
Odznaka została przekazana na ręce Biskupów oraz przedstawiciela rodziny Ks. Kardynała.
Na zakończenie uroczystości listy od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prezesa Rady Ministrów odczytali ich przedstawiciele. Do uczestników pielgrzymki listy skierowali również Marszałek Sejmu RP oraz Marszałek Senatu RP.
Po zakończeniu mszy św. uczestnicy złożyli kwiaty w krypcie na sarkofagu Ks. Kardynała Rubina.

 

Zdjęcia: PSST