Dofinansowanie wypoczynku młodzieży z Wołowca na Ukrainie.

lipiec 2009 r.- Niebylec

Dofinansowanie wypoczynku młodzieży z Wołowca na Ukrainie.

Dofinansowanie wypoczynku 9 osobowej grupy młodzieży ukraińskiej, która w dniach 4 - 13 lipca 2009 r. przebywała w Gminie Niebylec, na zaproszenie władz Gminy.

Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży z okolic Czarnobyla na Ukrainie.

lipiec 2009 r.

- Jarosław Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży z okolic Czarnobyla na Ukrainie.

Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży z rejonu dotkniętego skutkami awarii reaktora atomowego w Czarnobylu, które w dniach 1 - 21 lipca 2009 roku przebywały na wakacjach w Jarosławiu, na zaproszenie władz Miasta Jarosławia oraz Proboszcza Parafii Bożego Ciała.

sierpień/wrzesień 2008 r.

Pomoc dla dzieci z Gruzji

Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych włączyło się w akcję pomocy dla dzieci z Gruzji, które na przełomie sierpnia i września 2008 r. przebywały na terenie naszego województwa. Była to 85-osobowa grupa dzieci, pochodząca w większości ze zniszczonego, w wyniku niedawnych działań wojennych, miasta Gori. Mali goście wypoczywali w hotelu Laworta w Ustrzykach Dolnych, zwiedzali piękne zakątki naszego województwa i próbowali zapomnieć o wojennych przeżyciach sprzed kilkunastu dni. Nasze Stowarzyszenie dofinansowało pobyt małych Gruzinów oraz przekazało im niezbędne artykuły codziennego użytku i upominki.

Współorganizacja, wraz z Gminą Korczyna, wypoczynku polskich dzieci niepełnosprawnych z Czortkowa /Ukraina/

wrzesień 2007 r. - Korczyna

- współorganizacja, wraz z Gminą Korczyna, wypoczynku polskich dzieci niepełnosprawnych z Czortkowa /Ukraina/

Już po raz trzeci zorganizowany został turnus rehabilitacyjny dla dwudziestoosobowej grupy dzieci niepełnosprawnych z Ukrainy, które oprócz uczestnictwa w różnego rodzaju zabawach, zwiedzały także najciekawsze zakątki naszego województwa oraz miały okazję poznać gościnność i życzliwość mieszkańców Podkarpacia.

Współorganizacja, wraz z Miastem i Gminą Cieszanów, wypoczynku młodzieży z Żółkwi na Ukrainie.

lipiec/sierpień 2007 r. - Cieszanów - współorganizacja, wraz z Miastem i Gminą Cieszanów, wypoczynku młodzieży z Żółkwi na Ukrainie.

SPRAWOZDANIE (30.01.2008)