16 - 30 sierpnia 2010 r., Giedlarowa

Kolonia dla dzieci ze Lwowa

Harmonogram pobytu
Sprawozdanie
Nasze wrażenia

listopad 2009

POMOC DLA MIESZKAŃCÓW UKRAINY

Zygmunt Cholewiński - Przewodniczący Zarządu PSST, Marszałek Województwa Podkarpackiego, w imieniu Zarządu Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, postanowił o udzieleniu pomocy rzeczowej mieszkańcom Ukrainy na walkę z epidemią grypy A/H1N1. Ze środków Stowarzyszenia zakupiono leki i sprzęt jednorazowego użytku za kwotę ok. 10 000 zł, które zostały przekazane mieszkańcom Obwodu Iwanofrankowskiego /przedwojennego Województwa Stanisławowskiego/ za pośrednictwem Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

czerwiec - listopad 2009

Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych włączyło się w akcję pomocy dla mieszkańców południowych i zachodnich powiatów województwa podkarpackiego, poszkodowanych podczas powodzi, która nawiedziła te rejony w czerwcu br.,

Przewodniczący Zarządu, Marszałek Województwa - Zygmunt Cholewiński wystąpił z apelem do Marszałków Województw, których w ostatnim czasie nie nawiedziła klęska powodzi, a za ich pośrednictwem do gmin i powiatów tych województw.

Dofinansowanie wypoczynku polskich dzieci niepełnosprawnych z Czortkowa na Ukrainie.

wrzesień 2009 r. - Korczyna

Dofinansowanie wypoczynku polskich dzieci niepełnosprawnych z Czortkowa na Ukrainie.

Dofinansowanie turnusu rekreacyjno - rehabilitacyjnego dla 9 osobowej grupy polskich dzieci niepełnosprawnych z Czortkowa na Ukrainie, zorganizowanego już po raz czwarty przez Gminę Korczyna, w dniach 14 - 18 września 2009 r.

lipiec 2009 r. - Ropczyce

Dofinansowanie wypoczynku dzieci z Brahiłowa na Ukrainie.

Dofinansowanie wypoczynku 15 uczniów z Brahiłowa na Ukrainie, którzy w dniach 13 - 22 lipca 2009 r. przebywali w Gminie Ropczyce, w miejscowości Mała. Organizatorem wypoczynku była Gmina Ropczyce, zaś współorganizatorami przedsięwzięcia - Towarzystwo Przyjaciół Małej w Małej, Zespół Szkół w Małej, grupa motocyklistów z całej Polski związana ze zlotami motocyklistów organizowanymi w Małej oraz Fundacja Polsko - Amerykańska wspierająca działania na rzecz Polonii na Wschodzie.