Dofinansowanie wypoczynku młodzieży z Wołowca /Ukraina/ w gminie Niebylec

22 lipca - 1 sierpnia 2013 r.

Dofinansowanie wypoczynku młodzieży z Wołowca /Ukraina/ w gminie Niebylec

czerwiec - sierpień 2012 r.

Samorzadowcy na ratunek życiu

Pismo przewodnie
Samorządowcy na ratunek życiu

Wypoczynek dzieci niepełnosprawnych z Czortkowa /Ukraina/ w Korczynie.

3 - 7 października 2011 r. - Korczyna

Wypoczynek dzieci niepełnosprawnych z Czortkowa /Ukraina/ w Korczynie.

Sprawozdanie z pobytu dzieci

16 sierpnia - 26 sierpnia 2011 r., Lipnik

Dofinansowanie kolonii letniej dla dzieci z Pikuty /Ukraina/ w Lipniku

Sprawozdanie z pobytu dzieci

22 lipca - 1 sierpnia 2011 r., Jaśliska

Dofinansowanie obozu integracyjno - wypoczynkowego dzieci z Subbotnik i Gieraniony /Białoruś/

Sprawozdanie z pobytu dzieci