lipiec/sierpień 2007 r. - Cieszanów - współorganizacja, wraz z Miastem i Gminą Cieszanów, wypoczynku młodzieży z Żółkwi na Ukrainie.

SPRAWOZDANIE (30.01.2008)

 

zdjęcia: źródło: UMiG w Cieszanowie