wrzesień 2007 r. - Korczyna

- współorganizacja, wraz z Gminą Korczyna, wypoczynku polskich dzieci niepełnosprawnych z Czortkowa /Ukraina/

Już po raz trzeci zorganizowany został turnus rehabilitacyjny dla dwudziestoosobowej grupy dzieci niepełnosprawnych z Ukrainy, które oprócz uczestnictwa w różnego rodzaju zabawach, zwiedzały także najciekawsze zakątki naszego województwa oraz miały okazję poznać gościnność i życzliwość mieszkańców Podkarpacia.

Dzięki współpracy Gminy Korczyna ze Stowarzyszeniem "Młode Łabędzie" oraz Stowarzyszeniem im. A. Mickiewicza w Czortkowie, a także Merem Miasta Mościska, na wypoczynek do naszego województwa przyjechały dzieci polskich rodzin najbardziej potrzebujących pomocy.

zdjęcia: UG Korczyna