listopad 2009

POMOC DLA MIESZKAŃCÓW UKRAINY

Zygmunt Cholewiński - Przewodniczący Zarządu PSST, Marszałek Województwa Podkarpackiego, w imieniu Zarządu Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, postanowił o udzieleniu pomocy rzeczowej mieszkańcom Ukrainy na walkę z epidemią grypy A/H1N1. Ze środków Stowarzyszenia zakupiono leki i sprzęt jednorazowego użytku za kwotę ok. 10 000 zł, które zostały przekazane mieszkańcom Obwodu Iwanofrankowskiego /przedwojennego Województwa Stanisławowskiego/ za pośrednictwem Caritas Diecezji Rzeszowskiej.