Wyjazd do Brukseli na zaproszenie Pana Stanisława Ożoga Posła do Parlamentu Europejskiego

2 – 6 grudnia 2016 r., Bruksela,
Wyjazd do Brukseli na zaproszenie Pana Stanisława Ożoga Posła do Parlamentu Europejskiego.
Wyjazd do Brukseli był nagrodą ufundowaną przez Pana Posła Stanisława Ożoga dla najzdolniejszej podkarpackiej młodzieży wyróżnionej w konkursie „Najzdolniejsza Młodzież Podkarpacia” oraz władz samorządowych z Podkarpacia – nominowanych i zwycięzców w konkursie „Podkarpacka Nagroda Samorządowa”. Oba te konkursy są integralną częścią uroczystości Dnia Samorządu Terytorialnego, które od 16 lat organizuje Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych.

XVIII edycja Nagrody im. Grzegorza Palki

18 października 2015 r., Warszawa,
XVIII edycja Nagrody im. Grzegorza Palki

Liga Krajowa uchwałą Zgromadzenia w dniu 18 maja 1997 r. ustanowiła Nagrodę im. Grzegorza Palki, za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego. Ustanawiając Nagrodę chciano uhonorować jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego samorządu terytorialnego Grzegorza Palkę.

18 października 2015 r. w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich w Warszawie miała miejsce uroczystość wręczenia Nagród im. Grzegorza Palki, nadawanych przez Ligę Krajową za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego.

Konferencja Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno - Ekonomicznej w Jarosławiu pt. "Nowe wyzwania rozwoju regionalnego w świecie demokratycznym"

23 października 2012 r. - Jarosław, Rzeszów, Lwów, Konferencja Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno - Ekonomicznej w Jarosławiu pt. "Nowe wyzwania rozwoju regionalnego w świecie demokratycznym"

Konferencja Szkoleniowa UMWP w Rzeszowie "Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi"

 

2 i 3 kwietnia 2012 r. - Rzeszów, Konferencja Szkoleniowa UMWP w Rzeszowie "Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi" Nowe rozwiązania prawne, zasady wyliczania kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie, obowiązki i wyzwania jakie narzuca na samorządy nowa ustawa o utrzymaniu czystości - to tylko niektóre kwestie dyskutowane w trakcie dwudniowej konferencji zorganizowanej w Rzeszowie przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

Prezentacja projektu Ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców w samorządzie terytorialnym,...

 

18 kwietnia 2011 r. - Rzeszów, Prezentacja projektu Ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców w samorządzie terytorialnym, o współdziałaniu gmin, powiatów i województwa oraz o zmianie niektórych ustaw W Sali Kolumnowej PUW odbyła się konferencja, podczas której zaprezentowany został projekt Ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców w samorządzie terytorialnym, o współdziałaniu gmin, powiatów i województwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Projekt tego aktu prawnego opracowany został w ramach Forum Debaty Publicznej w zespole doradców Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.