18 kwietnia 2011 r. - Rzeszów, Prezentacja projektu Ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców w samorządzie terytorialnym, o współdziałaniu gmin, powiatów i województwa oraz o zmianie niektórych ustaw W Sali Kolumnowej PUW odbyła się konferencja, podczas której zaprezentowany został projekt Ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców w samorządzie terytorialnym, o współdziałaniu gmin, powiatów i województwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Projekt tego aktu prawnego opracowany został w ramach Forum Debaty Publicznej w zespole doradców Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Prezentacji założeń ustawy dokonał prof. Jerzy Regulski, członek Zespołu Doradców Prezydenta RP, Prezes FRDL, współautor koncepcji samorządu terytorialnego w Polsce. W konferencji wzięli udział m.in. wójtowie, burmistrzowie, prezydenci i starostowie z województwa podkarpackiego, przedstawiciele Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Zbigniew K. Wójcik - Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

Pliki do pobranie:
Projekt ustawy
Uzasadnienie

 

 

Autor: UMWP