19 kwietnia 2009 r. - Grodzisko Dolne, XVII Podkarpacka - VI Ogólnopolska - Parada Straży Wielkanocnych "TURKI 2009" 19 kwietnia 2009 r. w Grodzisku Dolnym odbyła się kolejna - XVII Podkarpacka i VI Ogólnopolska Parada Straży Wielkanocnych "TURKI 2009", współfinansowana przez Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych.

W Paradzie wzięły udział 32 oddziały Turków, większość z nich z towarzyszącymi im orkiestrami dętymi - łącznie 1300 wykonawców z 31 miejscowości Polski południowo - wschodniej oraz z Jeleniej Góry. Grodziską prezentację Turków obejrzało ok. 4500 widzów. Najważniejszym punktem programu całej imprezy była, obok udziału w uroczystej Mszy Św. w tutejszym Kościele Parafialnym, parada uliczna i indywidualna musztra paradna. Każda straż wielkanocna prezentowała odrębną musztrę. Również wszystkie z prezentujących się grup otrzymały pamiątkowy dyplom i upominki za udział w paradzie. Parada straży Wielkanocnych skupiła w jednym miejscu i czasie ogromną liczbę oddziałów Turków i orkiestr dętych, które swymi tradycyjnymi strojami i rodzajem musztry stworzyły swoistą, bardzo zróżnicowaną i oryginalną tradycję obyczajową związaną ze Świętami Wielkanocnymi, głęboko zakorzenioną w świadomości mieszkańców całej Polski południowo-wschodniej.


zdjęcia: CU Grodzisko Dolne,