3 - 7 października 2011 r. - Korczyna

Wypoczynek dzieci niepełnosprawnych z Czortkowa /Ukraina/ w Korczynie.

Sprawozdanie z pobytu dzieci


Zdjęcia: Magdalena Kłak