Współorganizacja, wraz z Miastem i Gminą Cieszanów, wypoczynku młodzieży z Żółkwi na Ukrainie.

lipiec/sierpień 2007 r. - Cieszanów - współorganizacja, wraz z Miastem i Gminą Cieszanów, wypoczynku młodzieży z Żółkwi na Ukrainie.

SPRAWOZDANIE (30.01.2008)

lipiec/październik 2007 r. - Kuryłówka - Pomoc poszkodowanym w wyniku huraganu

- pomoc finansowa /z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do remontu domów mieszkalnych/ dla najbardziej poszkodowanych rodzin z Gminy Kuryłówka, które ucierpiały podczas katastrofalnej wichury w dniu 22 lipca 2007 r.

Dofinansowanie letniego wypoczynku w gminie Korczyna grupy niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z opiekunami, należących do Polonii ukraińskiej

9 - 15 sierpnia 2005 r.

- dofinansowanie letniego wypoczynku w gminie Korczyna grupy niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z opiekunami, należących do Polonii ukraińskiej

współorganizacja (z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego) wypoczynku grupy 22 dzieci Polonii gruzińskiej wraz z opiekunami.

6 - 18 lipca 2005 r.

- współorganizacja (z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego) wypoczynku grupy 22 dzieci Polonii gruzińskiej wraz z opiekunami.
Załącznik:
SPRAWOZDANIE (28.09.2005)

Współorganizacja (ze Starostwem Powiatowym w Jarosławiu) pobytu i wypoczynku 40 dzieci polskich emigranów z Mołdawii i Ukrainy.

15 - 25 sierpnia 2004 r. - Jarosław - współorganizacja (ze Starostwem Powiatowym w Jarosławiu) pobytu i wypoczynku 40 dzieci polskich emigranów z Mołdawii i Ukrainy.