XII Dożynki Województwa Podkarpackiego

26 sierpnia 2012 r. - Rzeszów

 • XII Dożynki Województwa Podkarpackiego
 • liczba uczestników - 137 delegacji z wieńcami i darami dożynkowymi z parafii Diecezji Rzeszowskiej oraz gmin i powiatów województwa podkarpackiego /ok. 1700 tys. uczestników/,
 • Starostowie Dożynek: Anna Mokrzycka i Janusz Zarszyński z gminy Frysztak,
 • w uroczystości udział wzięli zaproszeni goście: Biskup Pomocniczy Biskup Edward Białogłowski - Krajowy Duszpasterz Rolników, który przewodniczył koncelebrowanej Mszy Świętej dożynkowej, Ks. Jerzy Uchman - Diecezjalny Duszpasterz Rolników Diecezji Rzeszowskiej, Senatorowie RP i Posłowie na Sejm RP, Posłowie do Parlamentu Europejskiego z województwa podkarpackiego, Teresa Kubas Hul - Przewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Alicja Wosik - Wicewojewoda Podkarpacki, Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP, przedstawiciel Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, radni województwa, radni gmin i powiatów z województwa podkarpackiego, wójtowie, burmistrzowie i starostowie z województwa podkarpackiego, przedstawiciele związków zawodowych oraz innych instytucji pracujących na rzecz rolnictwa, duchowni.

Dzień Samorządu Terytorialnego 2012 /cz. II/

30 maja 2012 r.

  • Dzień Samorządu Terytorialnego 2012 /cz. II/
  • liczba uczestników - ok. 200 osób
  • zaproszeni goście: parlamentarzyści z województwa podkarpackiego, radni województwa podkarpackiego, prof. Jerzy Stępień b. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego, Teresa Kubas - Hul - Przewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Dariusz Sobieraj - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Lucjan Kuźniar - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Inspektor Zdzisław Stopczyk - Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji, płk SG Waldemar Skarbek - Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, st. bryg. Bogdan Kuliga - Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej oraz przedstawiciele mediów,

Dzień Samorządu Terytorialnego 2012 u Prezydenta RP

28 maja 2012 r. - Warszawa

• Dzień Samorządu Terytorialnego 2012 u Prezydenta RP

Dzień Samorządu Terytorialnego 2012 /cz. I/

26 maja 2012 r. - Rzeszów

 • Dzień Samorządu Terytorialnego 2012 /cz. I/
 • liczba uczestników - ok. 200 osób;
 • zaproszeni goście: parlamentarzyści z województwa podkarpackiego, Alicja Wosik - Wicewojewoda Podkarpacki, Zarząd i radni województwa podkarpackiego z Teresą Kubas - Hul - Przewodniczącą Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Marek Jastrzębski - Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, przedstawiciele policji, wojska, straży pożarnej i straży granicznej;

III Pielgrzymka Samorządów Terytorialnych do sanktuarium w Lubaczowie

7 maja 2012 r. - Lubaczów

 • III Pielgrzymka Samorządów Terytorialnych do sanktuarium w Lubaczowie
 • W ustanowiony przez papieża Benedykta XVI na dzień 7 maja odpust ku czci Matki Boskiej Łaskawej (Lwowskiej) od trzech lat organizowane są pielgrzymki przedstawicieli władz samorządowych, którzy spotykają się przed cudownym obrazem z katedry lwowskiej, aby za królem Janem Kazimierzem powtórzyć gest zawierzenia spraw publicznych opiece Pani Łaskawej. W tym roku pielgrzymkę współorganizowało Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych. Wzięło w niej udział ok. 70 przedstawicieli podkarpackich samorządów z Przewodniczącym PSST Mirosławem Karapytą oraz kilkunastu wójtów, burmistrzów i starostów z województwa lubelskiego ( Diecezja Zamojsko-Lubaczowska) z Prezydentem Zamościa, Marcinem Zamoyskim.