Dzień Samorządu Terytorialnego 2011

28 maja 2011 r. - Rzeszów

  • Dzień Samorządu Terytorialnego 2011
  • liczba uczestników - ok. 400 osób;
  • obecni zaproszeni goście: parlamentarzyści z województwa podkarpackiego, radni województwa podkarpackiego, Andrzej Reguła - Wicewojewoda Podkarpacki, Teresa Kubas - Hul - Przewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Alina Pieniążek - Dyrektor Wydziału Ewaluacji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Marek Jastrzębski - Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, przedstawiciele policji, wojska i straży pożarnej;

Wręczenie Złotej Odznaki Honorowej PSST Panu Prof. Jerzemu Regulskiemu

18 kwietnia 2011 r. - Rzeszów

 • Wręczenie Złotej Odznaki Honorowej PSST Panu Prof. Jerzemu Regulskiemu
 • W dniu 18 kwietnia 2011 r. w Sali Kolumnowej PUW, podczas organizowanej przez Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego w Rzeszowie - Filia FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji, Zygmunt Cholewiński - Honorowy Przewodniczący PSST, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego wręczył Panu Prof. Jerzemu Regulskiemu, przyznaną przez Zarząd PSST Złotą Odznakę Honorową PSST, jako wyróżnienie i podziękowanie za zasługi dla samorządu terytorialnego na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim

Spotkanie noworoczne

13 stycznia 2011 r.

 • Spotkanie noworoczne
 • 13 stycznia 2011 r. w Filharmoni Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie Województwa odbyło się spotkanie noworoczne, którego współorganizatorami byli: Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Wojewoda Podkarpacki. W spotkaniu udział wzięli parlamentarzyści z województwa podkarpackiego, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast i starostowie z województwa podkarpackiego oraz radni województwa podkarpackiego. Uczestników spotkania swoją obecnością zaszczycił J.E. Ks. Biskup Kazimierz Górny - Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej. Na zakończenie spotkania odbył się karnawałowy koncert Orkiestry Filharmonii Podkarpackiej pod batutą meksykańskiego dyrygenta Hectora Guzmana.

21 listopada 2010 r.

X Dożynki Województwa Podkarpackiego

29 sierpnia 2010 r. - Domaradz

 • X Dożynki Województwa Podkarpackiego
 • liczba uczestników - 100 delegacji z wieńcami i darami dożynkowymi z parafii Archidiecezji Przemyskiej oraz gmin i powiatów województwa podkarpackiego /ok. 1600 tys. uczestników/,
 • Starostowie Dożynek: Jadwiga Pełdiak z Domaradza i Paweł Łobaza z Golcowej