Instrumenty terytorialne w praktyce
Rzeszów, 3 września 2021 r.
- liczba uczestników: 60 osób stacjonarnie, 150 wyświetleń na YT
- goście i prelegenci: Małgorzata Jarosińska-Jedynak - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Ewa Draus – Wicemarszałek Województwa podkarpackiego, Piotr Zygadło - Dyrektor Departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Renata Calak - Dyrektor Departamentu Strategii w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej,  Andrzej Czernecki - Przewodniczący Zarządu Zarząd Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, Paweł Wais - Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego, Wojciech Magnowski - Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym.

Konferencja zorganizowana została przez Województwo Podkarpackie wspólnie z  Podkarpackim Stowarzyszeniem Samorządów Terytorialnych


- tematyka:
Instrumenty terytorialne w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027.
Instrumenty terytorialne w ujęciu regionalnym.
Inicjatywy samorządów lokalnych wpisujące się w instrumenty terytorialne / Czwórmiasto, Związek Gmin Dorzecza Wisłoki/.


Konferencja była okazją do zaprezentowania planowanych w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 kształtów instrumentów terytorialnych oraz możliwościami ich zastosowania w praktyce w kontekście wyzwań stojących przed gminami i powiatami w nowej perspektywie  finansowej. Ponadto uczestnicy uzyskali obszerną wiedzę w zakresie wymogów dotyczących opracowań dokumentów strategicznych, zasad współpracy, warunków oraz podstaw funkcjonowania dających możliwość wykorzystania instrumentów terytorialnych. Zapoznali się również z inicjatywami samorządowymi oraz doświadczeniami i dobrymi praktykami samorządów w wykorzystaniu instrumentów terytorialnych.

Obszerne Informacje o konferencji znajdą Państwo również na stronie internetowej Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Link:

https://www.podkarpackie.pl/index.php/107-aktualnosci/8518-instrumenty-terytorialne-w-praktyce