Możliwość zwiększenia dostępności do sieci gazowych dla mieszkańców województwa podkarpackiego,

Rzeszów, 16 września 2021 r.

Prelegenci:

Marcin Rosiński - Dyrektor Biura Rozwoju Rynku Gazu w PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. , Adam Pęzioł – Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego Polskiej Spółki Gazownictwa w Jaśle, Andrzej Kulig - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

 Linki:

Analiza dostępności mieszkańców Województwa Podkarpackiego do sieci gazowej, opracowanej przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie:

http://www.pbpp.pl/opracowania/zakonczone/analiza-dostepnosci-mieszkancow-wojewodztwa-podkarpackiego-do-sieci-gazowych.html   

Film korporacyjny:

https://www.psgaz.pl/o-spolce#informacje-o-spolce

Portal przyłączeniowy i film instruktarzowy jak przyłączyć się do sieci gazowej:

https://www.psgaz.pl/dla-klienta#przylaczenie-do-sieci-gazowej

https://www.youtube.com/watch?v=yD3VSVBwyuA