XLI Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia, 
Rzeszów, 26 marca 2021 r. – online. 
Ze względu na sytuację epidemiczną w Polsce Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia było prowadzone w formie online na platformie Microsoft Teams.
Ze względu na brak kworum OZS odbyło się w drugim terminie.
Podczas posiedzenia podjęto następujące uchwały:
Uchwała Nr 1/21 OZ PSST z dn. 26 marca 2021 r. w sprawie planu pracy Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych na 2021 r.
Uchwała Nr 2/21 OZ PSST z dn. 26 marca 2021 r. w sprawie budżetu Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych na 2021 r.

Po zakończeniu OZS rozpoczęło się spotkanie podkarpackich samorządów, w którym udział wziął Jerzy Kwieciński – Wiceprezes Zarządu Pekao S.A. prezentując uczestnikom temat „Infrastrukturalne projekty komunalne szansą na pobudzenie gospodarki” oraz Agnieszka Pietkun - Dyrektor Departamentu Sektora Publicznego w Banku Pekao SA i dr Sławomir Listkiewicz – Dyrektor Biura Analiz i Finansowania Projektów Sektora Publicznego.
W spotkaniu uczestniczyli również Małgorzata Sadurska – Członek Zarządu PZU S.A., Rafał Kiliński – Prezes Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych PZUW, Sebastian Wiatr - Pełnomocnik Zarządu, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Korporacyjnych TUW PZUW oraz Katarzyna Jezierska – Stencel – Dyrektor Biura Ubezpieczeń Zdrowotnych, którzy przedstawili kompleksową propozycję ubezpieczeń Grupy PZU dla podkarpackich samorządów.

Prezentacje:
1.Portfolio produktowe PZU Życie SApdf ico
2.TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnychpdf ico

 

Uczestnicy XLI Ogólnego Zgromadzenia Stowarzyszenia
Uczestnicy XLI Ogólnego Zgromadzenia Stowarzyszenia
Uczestnicy XLI Ogólnego Zgromadzenia Stowarzyszenia
Uczestnicy XLI Ogólnego Zgromadzenia Stowarzyszenia
Uczestnicy XLI Ogólnego Zgromadzenia Stowarzyszenia
Uczestnicy XLI Ogólnego Zgromadzenia Stowarzyszenia
Prezentacja - TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Prezentacja - TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Prezentacja - Bank Pekao
Prezentacja - Bank Pekao
Previous Next Play Pause
Zdjęcia: PSST