XL Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia

Boguchwała, 7 października 2020 r.

Podczas obrad XL OZS podjęte zostały następujące uchwały:
- Uchwała Nr 4/20 w sprawie regulaminu obrad PSST
- Uchwała Nr 5/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia za 2019 r.
- Uchwała Nr 6/20 w sprawie udzielenia absolutoriom Zarządowi Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych
- Uchwała Nr 7/20 w sprawie przyjęcia nowego członka Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych

Gościem XL OZS był Paweł Zając – Prezes Centrum Promocji Biznesu, który poinformował uczestników Ogólnego Zgromadzenia o wstępnym terminie rozstrzygnięcia konkursu „Podkarpacka Nagroda Samorządowa”, który planowany jest na 29 października 2020 roku podczas gali w Centrum Wystawienniczo – Kongresowym Województwa Podkarpackiego G2A Arena w Jasionce k/Rzeszowa. Ponadto pragnąc upamiętnić tegoroczny jubileusz 30-lecia pierwszych wyborów do rad gmin i wejścia w życie ustawy o samorządzie terytorialnym oraz 20-lecie utworzenia powiatów i województw, tym samym doceniając działalność jst z Podkarpacia podjął inicjatywę wydania Leksykonu „Samorządy Podkarpackie XXX lat (1990 – 2020)”.

Uczestnicy XL Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XL Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XL Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XL Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XL Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XL Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XL Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XL Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XL Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XL Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XL Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XL Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XL Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XL Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Previous Next Play Pause
Zdjęcia: PSST