Konferencja Regionalna PSST,
XXXIX Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia
Rzeszów,  26 lutego 2020 r.

Konferencja Regionalna PSST
• liczba uczestników: 100 osób
• goście i prelegenci: Maria Kurowska – Poseł na Sejm RP, Członek Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Adam Śnieżek – Poseł na Sejm RP, Artur Michalski – Wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Adam Skiba – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie wraz z Zastępcą Bogusławem Kidą, Mariusz Bednarz – Prezes Zarządu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Małgorzata Wajda – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Andrzej Kulig – Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska UMWP w Rzeszowie oraz Jarosław Krzysztofik – koordynator projektu Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim /Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie/.

• tematyka:
- Finansowanie działań ekologicznych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2020 r.: środowisko – energia – woda – powietrze – odpady
           /informacja o programach/
- Aktualna oferta współpracy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Rzeszowie z podkarpackimi samorządami
- Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne

Prezentacje:

1. Dla zrównoważonego rozwoju województwa podkarpackiego – RARRpdf ico

2. Społecznie odpowiedzialne zamówienia publicznepdf ico

3. Finansowanie działań ekologicznych przez NFOŚiGW w 2020 r.- środowisko, energia, woda, powietrze,odpadypdf ico

 

XXXIX Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia

Podczas OZS przeprowadzone wybory uzupełniające do Zarządu PSST. Ze względu na to, że Tadeusz Chrzan, który był członkiem Zarządu PSST został Posłem na Sejm RP samorządy – członkowie PSST z okręgu wschodniego dokonały wyboru swojego przedstawiciela. Nowym członkiem Zarządu PSST VI kadencji został Stanisław Kłopot – Starosta Jarosławski.
Gratulujemy Panie Starosto!
W trakcie obrad XXXIX OZS podjęte zostały następujące uchwały:
- Uchwała Nr 1/20 w sprawie planu pracy Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych na 2020 r.
- Uchwała Nr 2/20 w sprawie budżetu Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych na 2020  r.
- Uchwała Nr 3/20 w sprawie wyborów uzupełniających do Zarządu Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych.

 

Podczas spotkania prezentowała się firma MELEX Sp.z o.o. z Mielca – producent  pojazdów z napędem elektrycznym do obsługi m.in. usług komunalnych.
 

 

Uczestnicy Konferencji Regionalnej PSST i XXXIX Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy Konferencji Regionalnej PSST i XXXIX Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy Konferencji Regionalnej PSST i XXXIX Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy Konferencji Regionalnej PSST i XXXIX Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy Konferencji Regionalnej PSST i XXXIX Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy Konferencji Regionalnej PSST i XXXIX Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy Konferencji Regionalnej PSST i XXXIX Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy Konferencji Regionalnej PSST i XXXIX Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy Konferencji Regionalnej PSST i XXXIX Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy Konferencji Regionalnej PSST i XXXIX Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy Konferencji Regionalnej PSST i XXXIX Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy Konferencji Regionalnej PSST i XXXIX Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy Konferencji Regionalnej PSST i XXXIX Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy Konferencji Regionalnej PSST i XXXIX Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy Konferencji Regionalnej PSST i XXXIX Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy Konferencji Regionalnej PSST i XXXIX Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy Konferencji Regionalnej PSST i XXXIX Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy Konferencji Regionalnej PSST i XXXIX Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy Konferencji Regionalnej PSST i XXXIX Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy Konferencji Regionalnej PSST i XXXIX Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy Konferencji Regionalnej PSST i XXXIX Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy Konferencji Regionalnej PSST i XXXIX Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy Konferencji Regionalnej PSST i XXXIX Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy Konferencji Regionalnej PSST i XXXIX Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy Konferencji Regionalnej PSST i XXXIX Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy Konferencji Regionalnej PSST i XXXIX Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy Konferencji Regionalnej PSST i XXXIX Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy Konferencji Regionalnej PSST i XXXIX Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy Konferencji Regionalnej PSST i XXXIX Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy Konferencji Regionalnej PSST i XXXIX Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Previous Next Play Pause

Zdjęcia: PSST