11 marca 2002 r. - Rzeszów

  • II Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych.
  • liczba uczestników - 140 osób,
  • goście: Krzysztof Janik - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Andrzej Zdebski -Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej, Anna Siejda - Dyrektor Departamentu Kontraktów Wojewódzkich i Programów Pomocowych w Ministerstwie Gospodarki, Zdzisław Siewierski - Wojewoda Podkarpacki.
  • tematyka - rozwój regionalny, przeciwdziałanie bezrobociu, zmiany legislacyjne dotyczące funkcjonowania samorządów terytorialnych.

[>>KOMUNIKAT<<]