18 grudnia 2000 r. - Rzeszów

  • Program Wojewódzki, Kontrakt Regionalny, Bank Projektów Województwa -uwarunkowania i założenia dla Podkarpacia.
  • liczba uczestników -120 osób,
  • goście: Zarząd Województwa Podkarpackiego, przedstawiciele Wojewody Podkarpackiego.