18 stycznia 2007 r. - Święta Kinga patronką samorządowców

Stolica Apostolska przychyliła się do prośby samorządowców, aby ustanowić św. Kingę ich patronką - potwierdził to podczas spotkania opłatkowego Prezydentów i Burmistrzów Miast Papieskich sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski bp Piotr Libera.


Zobacz więcej

2 października 2006 r. - Leżajsk - Inwestycja w Leżajsku

Zobacz więcej

21 maja 2006 r. Częstochowa - Jasna Góra - Samorządowe Spotkania Jasnogórskie

Zobacz więcej

18 lutego 2006 r. Leżajsk - Wykorzystywanie funduszy pomocowych dla skutecznego rozwoju gospodarczego na przykładzie Gminy Leżajsk

Zobacz oryginał

4 lutego 2006 r. Stalowa Wola - Apel o nową ordynację wyborczą do samorządów

Polski system polityczny wymaga pilnej naprawy. Kolejne koalicje rządzące nie spełniają oczekiwań polskiego społeczeństwa. Parlament od lat nie potrafi wyłonić zdolnej do sprawnego rządzenia większości. Partie zagubiły się w walce o zwiększanie swojej przewagi politycznej i wpływów nie przebierając w metodach służących do osiągnięcia wyznaczonego sobie celu. Działalność publiczna często nie jest traktowana jako troska o dobro wspólne, lecz jako narzędzie zabiegów o własny - grupowy lub indywidualny - interes.