Rzeszów, 15 czerwca 2023 r.

• Liczba uczestników: 100 osób
• Prowadzący: pracownicy Urzędu Zamówień Publicznych na czele z Dyrektorem UZP Panem Krzysztofem Fijołkiem

Tematyka Szkolenia:
Omówienie praktyczne Platformy e-Zamówienia oraz jej funkcjonalności:
1. Rejestracja konta na Platformie.
2. Plan postępowań – przygotowanie i przekazanie Planu postępowań, aktualizacja Planu postępowań.
3. Moduł postępowań – rejestracja postępowania prowadzonego na Platformie e-Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej wraz z powiązaniem z pozycją z planu postępowań.
4. Moduł Ogłoszeń – przygotowanie i publikacja ogłoszenia krajowego w BZP w tym unijnego za pośrednictwem eSendera Platformy e-Zamówienia.
5. Moduł Postępowań – przygotowanie formularzu ofertowego/wniosku w kreatorze Platformy e-Zamówienia wraz z re-użyciem danych do formularza z ogłoszenia o zamówieniu.
6. Moduł Postepowań – przygotowanie JEDZa w kreatorze Platformy e-Zamówienia.
7. Moduł Ofert i wniosków – przygotowanie i pobranie formularza ofertowego przez wykonawcę oraz jego podpisanie i złożenie w postepowaniu prowadzonym na Platformie e-Zamówienia + uprawnienia dla Wykonawcy.
8. Moduł Ofert i Wniosków – otwarcie ofert, informacja z otwarcia, raport z przebiegu otwarcia, informacja od Prezesa.
9.  Moduł Postępowań – raport ze zdarzeń w postępowaniu.
10. Sprawozdanie roczne – przygotowanie i przekazanie sprawozdania rocznego, korekta sprawozdania rocznego.
11. Moduł Monitorowania i Analiz – raporty z opublikowanych ogłoszeń.
12. Rejestrowanie zgłoszeń w SOZ i infolinia.

 

Uczestnicy szkolenia
Uczestnicy szkolenia "Platforma e-Zamówienia oraz jej funkcjonalności"
Uczestnicy szkolenia
Uczestnicy szkolenia "Platforma e-Zamówienia oraz jej funkcjonalności"
Uczestnicy szkolenia
Uczestnicy szkolenia "Platforma e-Zamówienia oraz jej funkcjonalności"
Uczestnicy szkolenia
Uczestnicy szkolenia "Platforma e-Zamówienia oraz jej funkcjonalności"
Uczestnicy szkolenia
Uczestnicy szkolenia "Platforma e-Zamówienia oraz jej funkcjonalności"
Uczestnicy szkolenia
Uczestnicy szkolenia "Platforma e-Zamówienia oraz jej funkcjonalności"
Uczestnicy szkolenia
Uczestnicy szkolenia "Platforma e-Zamówienia oraz jej funkcjonalności"
Uczestnicy szkolenia
Uczestnicy szkolenia "Platforma e-Zamówienia oraz jej funkcjonalności"
Uczestnicy szkolenia
Uczestnicy szkolenia "Platforma e-Zamówienia oraz jej funkcjonalności"
Uczestnicy szkolenia
Uczestnicy szkolenia "Platforma e-Zamówienia oraz jej funkcjonalności"
Previous Next Play Pause
Zdjęcia: PSST