współorganizacja (z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego) wypoczynku grupy 22 dzieci Polonii gruzińskiej wraz z opiekunami.

6 - 18 lipca 2005 r.

- współorganizacja (z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego) wypoczynku grupy 22 dzieci Polonii gruzińskiej wraz z opiekunami.
Załącznik:
SPRAWOZDANIE (28.09.2005)

Współorganizacja (ze Starostwem Powiatowym w Jarosławiu) pobytu i wypoczynku 40 dzieci polskich emigranów z Mołdawii i Ukrainy.

15 - 25 sierpnia 2004 r. - Jarosław - współorganizacja (ze Starostwem Powiatowym w Jarosławiu) pobytu i wypoczynku 40 dzieci polskich emigranów z Mołdawii i Ukrainy.

17 lipca 2003 r.

- 28 lipca 2003 r. - współorganizacja (z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego) pobytu i wypoczynku 20 dzieci polskich emigrantów z Gruzji w województwie podkarpackim.

10 sierpnia 2001 r.

- apel PSST do gestorów materiałów budowlanych w Województwie Podkarpackim z prośbą o przyjście z pomocą w postaci materiałów budowlanych dla poszkodowanych podczas powodzi mieszkańców województwa.

30 lipca 2001 r.

- apel PSST do marszałków województw, które nie ucierpiały na skutek powodzi, o udzielenie lub ukierunkowanie pomocy dla poszkodowanych podczas lipcowej powodzi mieszkańców naszego województwa.