10 sierpnia 2001 r.

- apel PSST do gestorów materiałów budowlanych w Województwie Podkarpackim z prośbą o przyjście z pomocą w postaci materiałów budowlanych dla poszkodowanych podczas powodzi mieszkańców województwa.