17 lipca 2003 r.

- 28 lipca 2003 r. - współorganizacja (z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego) pobytu i wypoczynku 20 dzieci polskich emigrantów z Gruzji w województwie podkarpackim.

10 sierpnia 2001 r.

- apel PSST do gestorów materiałów budowlanych w Województwie Podkarpackim z prośbą o przyjście z pomocą w postaci materiałów budowlanych dla poszkodowanych podczas powodzi mieszkańców województwa.

30 lipca 2001 r.

- apel PSST do marszałków województw, które nie ucierpiały na skutek powodzi, o udzielenie lub ukierunkowanie pomocy dla poszkodowanych podczas lipcowej powodzi mieszkańców naszego województwa.

16 lipca 2001 r. - apel PSST do samorządów województwa podkarpackiego w/s pomocy dla poszkodowanych przez burzę gradową mieszkańców gmin: Cieszanów, Narol, Horyniec, Oleszyce, Lubaczów.