Wypoczynek dzieci niepełnosprawnych z Czortkowa /Ukraina/ w Korczynie.

3 - 7 października 2011 r. - Korczyna

Wypoczynek dzieci niepełnosprawnych z Czortkowa /Ukraina/ w Korczynie.

Sprawozdanie z pobytu dzieci

16 sierpnia - 26 sierpnia 2011 r., Lipnik

Dofinansowanie kolonii letniej dla dzieci z Pikuty /Ukraina/ w Lipniku

Sprawozdanie z pobytu dzieci

22 lipca - 1 sierpnia 2011 r., Jaśliska

Dofinansowanie obozu integracyjno - wypoczynkowego dzieci z Subbotnik i Gieraniony /Białoruś/

Sprawozdanie z pobytu dzieci

16 - 30 sierpnia 2010 r., Giedlarowa

Kolonia dla dzieci ze Lwowa

Harmonogram pobytu
Sprawozdanie
Nasze wrażenia

listopad 2009

POMOC DLA MIESZKAŃCÓW UKRAINY

Zygmunt Cholewiński - Przewodniczący Zarządu PSST, Marszałek Województwa Podkarpackiego, w imieniu Zarządu Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, postanowił o udzieleniu pomocy rzeczowej mieszkańcom Ukrainy na walkę z epidemią grypy A/H1N1. Ze środków Stowarzyszenia zakupiono leki i sprzęt jednorazowego użytku za kwotę ok. 10 000 zł, które zostały przekazane mieszkańcom Obwodu Iwanofrankowskiego /przedwojennego Województwa Stanisławowskiego/ za pośrednictwem Caritas Diecezji Rzeszowskiej.