Pobyt grupy młodzieży z Komarna na Ukrainie
Świlcza, 21 - 23 kwietnia 2023 r.

Sprawozdanie z pobytu