19 października 2008 r. - Warszawa - Senator RP - Władysław Ortyl laureatem "Samorządowego Oskara" 2008

W niedzielę 19 października 2008 w Muzeum im. Jana Pawła II (Galeria Janiny i Zbigniewa Porczyńskich) w Warszawie miała miejsce uroczystość wręczenia Nagród im. Grzegorza Palki, zwanej "Samorządowym Oskarem". Nagroda ta przyznawana jest przez Ligę Krajową za wybitne zasługi dla rozwoju samorządu terytorialnego.

Laureatem Nagrody im. Grzegorza Palki w 2008 r. w dziedzinie ogólnopaństwowej został Władysław Ortyl - Senator RP z województwa podkarpackiego, b. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, były Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego - za wzorową współpracę z samorządami w newralgicznym momencie negocjowania z Komisją Europejską regionalnych programów operacyjnych.

Ponadto Kapituła zdecydowała przyznać wyróżnienia, które otrzymali m.in:
Piotr Przytocki - Prezydent Miasta Krosna - za działania na rzecz zwiększenia atrakcyjności miasta, jego konkurencyjności gospodarczej i turystycznej oraz Zbigniew Sawiński - Wójt Gminy Solina - za działania dla rozwoju Gminy i potencjału leczniczego, technicznego i organizacyjnego Uzdrowiska Polańczyk;