31 maja 2003 r. - Rzeszów

 • Dzień Samorządu Terytorialnego - Rzeszów 2003
 • liczba uczestników - ok. 400 osób
 • goście: Jan Kurp - Wojewoda Podkarpacki, Gen. Fryderyk Czekaj - Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie, Stanisław Rusznica - Podkarpacki Kurator Oświaty, Norbert Mastalerz - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Jan Burek - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Tadeusz Sosnowski - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, parlamentarzyści z województwa podkarpackiego, radni województwa podkarpackiego

25 sierpnia 2002 r. - Radymno
 • II Dożynki Województwa Podkarpackiego w Radymnie
 • liczba uczestników - ponad 100 delegacji gmin i parafii z wieńcami dożynkowymi
 • goście: Ks. Bp Adam Szal - Biskup Przemyski, Bogdan Rzońca - Marszałek Województwa Podkarpackiego, parlamentarzyści z województwa podkarpackiego, delegacja samorządu z Jaworowa (Ukraina)
  • Dzień Samorządu Terytorialnego - Rzeszów 2002.
  • liczba uczestników - ok. 400 osób.
  • goście - Kazimierz Górny - Biskup Rzeszowski, Edward Frankowski - Biskup Sandomierski, Gen. Fryderyk Czekaj - Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie, Mirosław Stec - Sędzia Trybunału Konstytucyjnego, Kazimierz Surowiec - Wicewojewoda Podkarpacki, parlamentarzyści z województwa podkarpackiego.

26 sierpnia 2001 r. - Sanok

 • I Dożynki Województwa Podkarpackiego w Sanoku.
 • liczba uczestników - 87 delegacji gmin i parafii z wieńcami dożynkowymi (ok. 1200 osób),
 • goście - Stefan Moskwa - Biskup Przemyski, Zbigniew Sieczkoś - Wojewoda Podkarpacki, parlamentarzyści z województwa podkarpackiego.

26 maja 2001 r. - Rzeszów

 • Dzień Samorządu Terytorialnego - Rzeszów 2001
 • liczba uczestników - 60 delegacji samorządów z województwa podkarpackiego (ok. 500 osób),
 • goście - Prof. Michał Kulesza - ekspert ds. samorządu terytorialnego, Mieczysław Janowski - Przewodniczący Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego - Senator RP, Zbigniew Sieczkoś - Wojewoda Podkarpacki, Józef Polaczko - Prednosta Preszowskiego Kraju, Adam Góral - Prezes Podkarpackiego Forum Biznesu.