29 maja 2004 r. - Rzeszów

 • Dzień Samorządu Terytorialnego - Rzeszów 2004
 • liczba uczestników - ok. 400 osób
 • goście: prof. Andrzej Stelmachowski - Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Stanisław Długosz - Wicewojewoda Podkarpacki, Stanisław Rusznica - Podkarpacki Kurator Oświaty, parlamentarzyści z województwa podkarpackiego, radni województwa podkarpackiego

18 kwietnia 2004r. - Grodzisko Dolne

 • 12 - ta podkarpacka, 1 - sza ogólnopolska Parada Straży Wielkanocnych "TURKI 2004"
 • liczba uczestników - 34 oddziały Turków z towarzyszącymi im orkiestrami dętymi /ok. 1550 wykonawców/ oraz około 3 tys. widzów
 • goście: władze samorządowe i rządowe z województwa podkarpackiego, przedstawiciele podkarpackich samorządów

[>>KOMUNIKAT <<]

31 sierpnia 2003 r. - Rzeszów

 • III Dożynki Województwa Podkarpackiego przy Katedrze Rzeszowskiej
 • liczba uczestników - ponad 160 delegacji gmin i parafii z wieńcami dożynkowymi (około 3 tys. osób)
 • goście: Ks. Bp Kazimierz Górny - Biskup Rzeszowski, Leszek Deptuła - Marszałek Województwa Podkarpackiego, Jan Kurp - Wojewoda Podkarpacki, generalicja wojska i policji, parlamentarzyści z województwa podkarpackiego, przedstawiciele agencji rządowych w województwie podkarpackim

31 maja 2003 r. - Rzeszów

 • Dzień Samorządu Terytorialnego - Rzeszów 2003
 • liczba uczestników - ok. 400 osób
 • goście: Jan Kurp - Wojewoda Podkarpacki, Gen. Fryderyk Czekaj - Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie, Stanisław Rusznica - Podkarpacki Kurator Oświaty, Norbert Mastalerz - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Jan Burek - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Tadeusz Sosnowski - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, parlamentarzyści z województwa podkarpackiego, radni województwa podkarpackiego

25 sierpnia 2002 r. - Radymno
 • II Dożynki Województwa Podkarpackiego w Radymnie
 • liczba uczestników - ponad 100 delegacji gmin i parafii z wieńcami dożynkowymi
 • goście: Ks. Bp Adam Szal - Biskup Przemyski, Bogdan Rzońca - Marszałek Województwa Podkarpackiego, parlamentarzyści z województwa podkarpackiego, delegacja samorządu z Jaworowa (Ukraina)