I Krajowe Targi Żywności Ekologicznej "EKOGALA 2007"

26 - 27 maja 2007 r. - Rzeszów

Dzień Samorządu Terytorialnego 2007

26 maja 2007 r. - Rzeszów

  • Dzień Samorządu Terytorialnego 2007
  • liczba uczestników - ok. 500 osób
  • honorowi goście: parlamentarzyści z województwa podkarpackiego, Ewa Draus - Wojewoda Podkarpacki, Andrzej Matusiewicz - Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Maciej Karasiński - Podkarpacki Kurator Oświaty, Włodzimierz Rudolf - Prezes Radia Rzeszów S.A., Jarosław Szczepański - Z-ca Dyrektora TVP 3 w Rzeszowie

VI Dożynki Województwa Podkarpackiego

27 sierpnia 2006 r. - Lotnisko w Turbi k/Stalowej Woli

  • VI Dożynki Województwa Podkarpackiego
  • liczba uczestników - ok. 50 delegacji z wieńcami i mieszkańcy Podkarpacia /ok. 1 tys. osób/

IV Podkarpacki Konkursu Rękodzieła Artystycznego pod hasłem "Uchwyćmy piękno świata, nie pozwólmy mu przeminąć"

9 czerwca 2006 r. - Rzeszów

  • IV Podkarpacki Konkursu Rękodzieła Artystycznego pod hasłem "Uchwyćmy piękno świata, nie pozwólmy mu przeminąć"
  • materiały archiwalne Szkoły Podstawowej nr 19 w Rzeszowie

Dzień Samorządu Terytorialnego 2006

3 czerwca 2006 r. - Rzeszów

  • Dzień Samorządu Terytorialnego 2006
  • liczba uczestników - ok. 400 osób
  • goście honorowi: Zarząd Województwa Podkarpackiego, władze Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Kazimierz Barczyk - Przewodniczący Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, Jerzy Cypryś - podkarpacki wicekurator oświaty, Ks. Prałat Stanisław Słowik - Dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej, Bogusław Płodzień - Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, generalicja i korpus oficerski wojska i policji z Rzeszowa, parlamentarzyści z województwa podkarpackiego, dyrektorzy departamentów UMWP, sponsorzy oraz młodzież podkarpacka nagrodzona w konkursie Najzdolniejsza Młodzież Podkarpacia