Jasionka k/Rzeszowa, 8 czerwca 2021 r.

G2A Arena Centrum Wystawienniczo - Kongresowe Województwa Podkarpackiego

 • goście: podkarpaccy parlamentarzyści w osobach Teresy Pamuły, Tadeusza Chrzana oraz Wiesława Buża, Jolanta Sawicka - Wicewojewoda Podkarpacki, Jerzy Borcz – Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Radni Województwa Podkarpackiego, Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego - Przewodniczący Zarządu PSST wraz z Zarządem Województwa Podkarpackiego w osobach Wicemarszałków Województwa Podkarpackiego Ewy Draus i Piotra Pilcha, Ks. Prałat Jan Szczupak – Duszpasterz Samorządów Diecezji Rzeszowskiej, Ks. Kanonik Andrzej Stopyra – Dziekan Dekanatu Lubaczowskiego – Duszpasterz Samorządów Diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej, ks. dr Piotr Potyrała – Dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej, przedstawiciele firm i instytucji współpracujących z samorządami, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, starostowie, przewodniczący rad, radni oraz pracownicy samorządowi z całego Podkarpacia.

Służby mundurowe reprezentowali: insp. Dariusz Matusiak – Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie, płk Dariusz Słota – Dowódca 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, płk SG Robert Kielar – Zastępca Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, nadbryg. Andrzej Babiec – Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, ppłk dypl. Janusz Kwiecień – Wojskowy Komendant Uzupełnień, Henryk Moskwa – nadinspektor w stanie spoczynku, Marek Marecki – Dyrektor Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych w Krośnie oraz płk Marek Grabek – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie.

8 czerwca 2021 r. w G2A Arena Centrum Wystawienniczo – Kongresowym Województwa Podkarpackiego odbyły się uroczystości Dnia samorządu Terytorialnego.

Po rocznej przerwie związanej z sytuacją epidemiologiczną w Polsce i na świecie, mogliśmy obchodzić to samorządowe święto, ciesząc się osobistą obecnością przedstawicieli samorządów z całego Podkarpacia.

Uroczystości rozpoczęła msza święta w intencji podkarpackich samorządów, która w tym roku została odprawiona w Kaplicy św. Jana Pawła II, znajdującej się w terminalu Międzynarodowego Portu Lotniczego „Rzeszów – Jasionka”. Gościny udzielił nam ks. dr Piotr Mierzwa Kapelan Kaplicy, który wygłosił kazanie do zebranych. Mszy świętej koncelebrowanej, z udziałem Duszpasterzy Samorządów Diecezji Rzeszowskiej i Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej ks. Prałata Jana Szczupaka i ks. Dziekana Andrzeja Stopyry oraz ks. dr. Piotra Potyrały Dyrektora Caritas Diecezji Rzeszowskiej, przewodniczył ks. abp Adam Szal Ordynariusz Archidiecezji Przemyskiej.

Konferencję z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego otworzył Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl Przewodniczący Zarządu Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, który powitał wszystkich uczestników. Podczas powitania Marszałek nawiązał do lat 90-tych, kiedy byliśmy świadkami odradzania się samorządu terytorialnego. Nawiązał do ważnego wydarzenia, jakim były pierwsze po II wojnie światowej całkowicie wolne wybory w Polsce.

Marszałek Ortyl zwrócił uwagę na wyzwania stojące przed samorządami, a w szczególności te, związane z odbudową relacji społecznych i gospodarczych po ustaniu epidemii koronawirusa.

Zwracając się do samorządowców, złożył na ich ręce wyrazy uznania za dotychczasową, ciężką pracę na rzecz swoich Małych Ojczyzn i życzył wielu sukcesów w dalszej działalności na rzecz lokalnych społeczności, skuteczności w działaniu i nowych inicjatyw, a także wdzięczności mieszkańców otrzymywanej za codzienną pracę.

Podczas konferencji z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego wręczone zostały odznaczenia państwowe.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał odznaczenia państwowe osobom szczególnie zasłużonym na rzecz samorządu terytorialnego Województwa Podkarpackiego. W jego imieniu wręczenia odznaczeń dokonała Wicewojewoda Podkarpacki Jolanta Sawicka. Na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ustawy o orderach i odznaczeniach, postanowieniem Prezydenta RP, na wniosek wojewody podkarpackiego za zasługi w działalności społecznej i samorządowej brązowym krzyżem zasługi odznaczeni zostali: Bogusław Słabicki, Ksiądz Andrzej Stopyra oraz Zenon Swatek.

Przedstawiciel Biura Wojewody poinformowała również, że 31 maja 2021 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę odznaczeń państwowych zasłużonym przedstawicielom samorządu terytorialnego. Złoty krzyż zasługi odebrali Marek Iwasieczko i Sławomir Stefański. Gratulujemy odznaczonym! Wicewojewoda, wraz z pełnomocnikiem wojewody podkarpackiego do spraw rodziny Rafałem Czuprykiem, wręczyła również nagrodę specjalną – Podkarpacki Samorządowiec Bliski Rodzinie „Amicus Familiae”, którą otrzymał Wójt Gminy Dębica Stanisław Rokosz.

Ważną częścią uroczystości DST 2021 było wręczenie nagród w XXI edycji Podkarpackiej Nagrody Samorządowej, której kuratorem od 2020 r. jest Paweł Zając Prezes Centrum Promocji Biznesu.

Honorowy patronat nad Konkursem sprawuje Marszałek Województwa Podkarpackiego, Wojewoda Podkarpacki oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Mecenasi Konkursu to Orlen Upstream oraz ZETO Rzeszów.

Komisja Nominacyjna nominowała po pięciu wyróżnionych, następnie Kapituła wyłoniła zwycięzców.


Nominowani do nagrody w kategorii „Gminy”:

 • Jawornik Polski - Wójt Stanisław Petynia,
 • Jodłowa - Wójt Jan Janiga,
 • Tryńcza - Wójt Ryszard Jędruch,
 • Tuszów Narodowy - Wójt Andrzej Głaz,
 • Wojaszówka - Wójt Sławomir Stefański.

Decyzją Kapituły laureatem Podkarpackiej Nagrody Samorządowej w kategorii „Gminy” jest:

 • Tryńcza - Wójt Ryszard Jędruch


Nominowani do nagrody w kategorii „Miasta /miasta i gminy/”
:

 • Głogów Małopolski - Burmistrz Paweł Baj,
 • Nisko – Burmistrz Waldemar Ślusarczyk,
 • Radomyśl Wielki – Burmistrz Józef Rybiński,
 • Zagórz – Burmistrz Ernest Nowak,
 • Rzeszów – pełniący funkcję Prezydenta Marek Bajdak.

Decyzją Kapituły laureatem Podkarpackiej Nagrody Samorządowej w tej kategorii został

 • Głogów Małopolski - Burmistrz Paweł Baj


Nominowani do nagrody w kategorii
„Powiaty”:

 • Powiat Jarosławski - Starosta Stanisław Kłopot,
 • Powiat Jasielski - Starosta Adam Pawluś,
 • Powiat Niżański - Starosta Robert Bednarz,
 • Powiat Rzeszowski - Starosta Józef Jodłowski,
 • Powiat Sanocki - Starosta Stanisław Chęć.


Decyzją Kapituły laureatem Podkarpackiej Nagrody Samorządowej w tej kategorii został

 • Powiat Niżański - Starosta Robert Bednarz


Zgodnie z regulaminem Konkursu, samorządy, które przez 3 lata z rzędu były nominowane do nagrody otrzymują wyróżnienie „Podkarpacki Lider Samorządności”.


W tym roku Podkarpackim Liderem Samorządności zostały:

 • Miasto Rzeszów - pełniący funkcję Prezydenta Marek Bajdak,
 • Powiat Jarosławski - Starosta Stanisław Kłopot,
 • Powiat Rzeszowski - Starosta Józef Jodłowski.


Kapituła Konkursu przyznała również wyróżnienia w kategoriach:

Inteligentne specjalizacje Województwa Podkarpackiego

Opieka senioralna i wczesnorozwojowa

Wizerunek samorządu w sieci Internet


Laureatami w poszczególnych kategoriach zostali:

Inteligentne specjalizacje Województwa Podkarpackiego: Miasto Rzeszów- pełniący funkcję Prezydenta Marek Bajdak.

Opieka senioralna i wczesno rozwojowa: Gmina Tryńcza - Wójt Ryszard Jędruch

Wizerunek samorządu w sieci Internet:

Powiat Jarosławski – Starosta Stanisław Kłopot za stronę WWW, Biuletyn Informacji Publicznej   (BIP) oraz media społecznościowe Facebook.

Gmina Miejsce Piastowe – Wójt Dorota Chilik – za najlepszą stronę WWW

Gmina Dydnia - Wójt Alicja Pocałuń - za najlepszy Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Miejska – Burmistrz Boguchwały Wiesław Kąkol – za najlepszą stronę WWW.

Gmina Zagórz - Burmistrz Ernest Nowak - za najlepsze Media społecznościowe Facebook


Podczas konferencji wykład okolicznościowy „Wsparcie Samorządów w Krajowym Planie Odbudowy” wygłosiła Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Ewa Draus, która podkreślała znaczenie tego programu dla rozwoju podkarpackiej gospodarki.


Głos zabrał również nowy Komendant Wojewódzki Policji inspektor Dariusz Matusiak, który w swoim wystąpieniu zaprezentował kierunki współdziałania Policji z jednostkami samorządu terytorialnego na Podkarpaciu. Przypomniał, że wspólne zadania Policji i samorządu dotyczą w szczególności zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom, zapewnienia porządku publicznego oraz współdziałania w zabezpieczaniu zdarzeń kryzysowych. Podziękował również za wsparcie finansowe, jakiego udzieliły jednostki samorządu terytorialnego w ramach Funduszu Wsparcia Policji.

W konferencji wziął udział również nadinspektor w stanie spoczynku Henryk Moskwa, pełniący do niedawna funkcje Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie. Wyraził wdzięczność wszystkim samorządom, które w czasie, gdy kierował podkarpacką Policją, wspierały jej działania.

Podczas spotkania Wiceprezes Zarządu PGE Obrót S.A. Janusz Magoń zapoznał wszystkich z informacją o obecnych działaniach PGE Obrót S.A. dla podkarpackich samorządów.

Uczestnikom uroczystości przedstawiony został specjalnie przygotowany na 30-lecie samorządów Leksykon „Samorządy Podkarpackie 30 lat (1990 – 2020)”.

Na zakończenie samorządowego święta na scenie zaprezentował się Duet Gajda z podkarpackiej Olszanicy. Muzycy wystąpili w składzie Małgorzata Gajda – Legenc skrzypce i wokal oraz Seweryn Gajda – akordeon. Rodzeństwo Gajda zaprezentowało utwory folkowe w swoich aranżacjach m.in. Ajde Jano czy Karczmareczka.

Dziękujemy ks. dr. Piotrowi Mierzwie za ciepłe przyjęcie i okazaną nam serdeczność przy organizacji uroczystej mszy świętej.

Składamy podziękowania Władzom Portu Lotniczego „Rzeszów – Jasionka” za możliwość organizacji części uroczystości na terenie Portu. Szczególnie dziękujemy Pracownikom Międzynarodowego Portu Lotniczego „Rzeszów – Jasionka” za życzliwość i pomoc w organizacji uroczystości – jesteśmy pod wrażeniem Państwa profesjonalizmu.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w organizację uroczystej konferencji w G2A Arena. Dzięki Państwa pracy i zaangażowaniu spotkanie miało tak piękną oprawę.

Specjalne podziękowania składamy firmom i instytucjom, które wsparły finansowo nasze Stowarzyszenie w organizacji tak dużego przedsięwzięcia, a to m.in.: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” i Ośrodek Chirurgii Oka
Prof. Z. Zagórskiego.


Relacja fotograficzna Centrum Promocji Biznesu:

Marcin Mituś https://we.tl/t-ZtfVL7Aswq

Tadeusz Poźniak https://we.tl/t-T7qK5uQsEJ


Relacje z uroczystości:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

https://www.podkarpackie.pl/index.php/107-aktualnosci/8324-samorzadowcy-obchodzili-swoje-swieto

Podkarpacki Urząd Wojewódzki

https://rzeszow.uw.gov.pl/aktualnosci/uroczystosc-z-okazji-dnia-samorzadu-terytorialnego/

TVP 3 Oddział Rzeszów

https://rzeszow.tvp.pl/54238464/21-edycji-konkursu-podkarpackiej-nagrody-samorzadowej


Listy:

 1. List Posła na Sejm RP Marka Kuchcińskiego.pdf ico
 2. List Posła na Sejm RP Kazimierza Gołojucha.pdf ico
 3. List Pana Mieczysława Janowskiego.pdf ico


Prezentacje:

1. Kierunki współdziałania Policji z jednostkami samorządu terytorialnego na Podkarpaciu.pdf ico

2. Wsparcie samorządow w Krajowym Planie Odbudowy.pdf ico

 

Życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnegojpg ico

 

Uczestnicy dnia Samorządu Terytorialnego
Uczestnicy dnia Samorządu Terytorialnego
Uczestnicy dnia Samorządu Terytorialnego
Uczestnicy dnia Samorządu Terytorialnego
Uczestnicy dnia Samorządu Terytorialnego
Uczestnicy dnia Samorządu Terytorialnego
Uczestnicy dnia Samorządu Terytorialnego
Uczestnicy dnia Samorządu Terytorialnego
Uczestnicy dnia Samorządu Terytorialnego
Uczestnicy dnia Samorządu Terytorialnego
Uczestnicy dnia Samorządu Terytorialnego
Uczestnicy dnia Samorządu Terytorialnego
Uczestnicy dnia Samorządu Terytorialnego
Uczestnicy dnia Samorządu Terytorialnego
Uczestnicy dnia Samorządu Terytorialnego
Uczestnicy dnia Samorządu Terytorialnego
Uczestnicy dnia Samorządu Terytorialnego
Uczestnicy dnia Samorządu Terytorialnego
Uczestnicy dnia Samorządu Terytorialnego
Uczestnicy dnia Samorządu Terytorialnego
Uczestnicy dnia Samorządu Terytorialnego
Uczestnicy dnia Samorządu Terytorialnego
Uczestnicy dnia Samorządu Terytorialnego
Uczestnicy dnia Samorządu Terytorialnego
Uczestnicy dnia Samorządu Terytorialnego
Uczestnicy dnia Samorządu Terytorialnego
Uczestnicy dnia Samorządu Terytorialnego
Uczestnicy dnia Samorządu Terytorialnego
Uczestnicy dnia Samorządu Terytorialnego
Uczestnicy dnia Samorządu Terytorialnego
Uczestnicy dnia Samorządu Terytorialnego
Uczestnicy dnia Samorządu Terytorialnego
Uczestnicy dnia Samorządu Terytorialnego
Uczestnicy dnia Samorządu Terytorialnego
Uczestnicy dnia Samorządu Terytorialnego
Uczestnicy dnia Samorządu Terytorialnego
Uczestnicy dnia Samorządu Terytorialnego
Uczestnicy dnia Samorządu Terytorialnego
Uczestnicy dnia Samorządu Terytorialnego
Uczestnicy dnia Samorządu Terytorialnego
Uczestnicy dnia Samorządu Terytorialnego
Uczestnicy dnia Samorządu Terytorialnego
Uczestnicy dnia Samorządu Terytorialnego
Uczestnicy dnia Samorządu Terytorialnego
Uczestnicy dnia Samorządu Terytorialnego
Uczestnicy dnia Samorządu Terytorialnego
Uczestnicy dnia Samorządu Terytorialnego
Uczestnicy dnia Samorządu Terytorialnego
Uczestnicy dnia Samorządu Terytorialnego
Uczestnicy dnia Samorządu Terytorialnego
Uczestnicy dnia Samorządu Terytorialnego
Uczestnicy dnia Samorządu Terytorialnego
Uczestnicy dnia Samorządu Terytorialnego
Uczestnicy dnia Samorządu Terytorialnego
Uczestnicy dnia Samorządu Terytorialnego
Uczestnicy dnia Samorządu Terytorialnego
Uczestnicy dnia Samorządu Terytorialnego
Uczestnicy dnia Samorządu Terytorialnego
Uczestnicy dnia Samorządu Terytorialnego
Uczestnicy dnia Samorządu Terytorialnego
Uczestnicy dnia Samorządu Terytorialnego
Uczestnicy dnia Samorządu Terytorialnego
Uczestnicy dnia Samorządu Terytorialnego
Uczestnicy dnia Samorządu Terytorialnego
Uczestnicy dnia Samorządu Terytorialnego
Uczestnicy dnia Samorządu Terytorialnego
Uczestnicy dnia Samorządu Terytorialnego
Uczestnicy dnia Samorządu Terytorialnego
Uczestnicy dnia Samorządu Terytorialnego
Uczestnicy dnia Samorządu Terytorialnego
Uczestnicy dnia Samorządu Terytorialnego
Uczestnicy dnia Samorządu Terytorialnego
Uczestnicy dnia Samorządu Terytorialnego
Uczestnicy dnia Samorządu Terytorialnego
Uczestnicy dnia Samorządu Terytorialnego
Uczestnicy dnia Samorządu Terytorialnego
Previous Next Play Pause
Zdjęcia: PSST