Lubaczów, 7 maja 2019 r.
X Pielgrzymka Samorządów Terytorialnych
W dniu ustanowionego przez papieża Benedykta XVI odpustu ku czci Matki Bożej Łaskawej już po raz dziesiąty samorządowcy z Podkarpacia i Lubelszczyzny spotkali się w Lubaczowskiej Konkatedrze by przed obrazem Matki Bożej Lwowskiej podziękować za opiekę i zamierzyć jej swoje Małe Ojczyzny na kolejny rok.
Uroczystość rozpoczęło wprowadzenie do Konkatedry relikwii św. Andrzeja Boboli – patrona i opiekuna Polski.

Mszy Świętej odpustowej przewodniczył ks. dr Artur Miziński – biskup pomocniczy Archidiecezji Lubelskiej. Obecny był również ks. bp. Marian Rojek – ordynariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, a rolę gospodarza sanktuarium pełnił ks. kanonik Andrzej Stopyra – Duszpasterz Samorządów Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej, Proboszcz Lubaczowskiej Konkatedry.
Homilię wygłosił ks. biskup Artur Miziński, który mówił o odpowiedzialności za ojczyznę, spoczywającej zarówno na samorządowcach jak i nas wszystkich:
Każdy musi być świadom swej odpowiedzialności przed Bogiem za swoje decyzje, słowa i czyny. I te małe niedostrzegalne dla świata i te wielkie zmieniające losy naszych społeczeństw i narodów. Współczesny świat chce zapomnieć o niezmiennych wartościach, chce zastąpić je własnymi ideologiami, pragnieniami, dążeniami i własną prywatą, dlatego trzeba nam do tych wartości powracać – apelował ks. bp Artur Miziński.

W imieniu samorządowców województwa podkarpackiego i lubelskiego Akt Zawierzenia Małych Ojczyzn Matce Bożej Łaskawej Lwowskiej wypowiedział Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, któremu towarzyszyli przedstawiciele województwa lubelskiego, Wojewody Podkarpackiego oraz lokalnych samorządów.

W uroczystościach samorząd województwa podkarpackiego reprezentowali marszałek Władysław Ortyl, wicemarszałek Piotr Pilch oraz wiceprzewodnicząca sejmiku Teresa Pamuła. Samorząd województwa lubelskiego reprezentował Sebastian Trojak – członek zarządu województwa. Na uroczystość przybyli również podkarpaccy parlamentarzyści, przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego, samorządowcy i kierownicy terenowych organów administracji rządowej oraz przedstawiciele instytucji współpracujących na co dzień z samorządami.

 

Zdjęcia: PSST