7 maja 2016r., Lubaczów,
VII Pielgrzymka Samorządów Terytorialnych
7 maja 2016 r. już po raz siódmy odbyła się Pielgrzymka władz samorządowych z województwa podkarpackiego i lubelskiego do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Lubaczowie.
Udział w niej wzięli Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl Przewodniczący Zarządu PSST, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart oraz przedstawiciele podkarpackich i lubelskich samorządów.

Uroczystości rozpoczął wykład z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski na temat społecznego wymiaru misji Kościoła w przekazie wartości i w kształtowaniu tożsamości narodu, który wygłosił Ks. Janusz Mierzwa – prof. Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
Następnie w lubaczowskiej Konkatedrze odprawiona została msza św. w intencji Ojczyzny oraz samorządów ziemi podkarpackiej i lubelskiej. Przewodniczył jej J.E. Ks. Arcybiskup Edward Nowak z Rzymu - wieloletni współpracownik Jana Pawła II. W wygłoszonej homilii Arcybiskup przywołał postać Jana Pawła II przedstawiając go jako człowieka i świętego.
Składając hołd Maryi w imieniu samorządowców Marszałek Województwa Podkarpackiego wraz z Wojewodą odczytali akt zawierzenia Matce Bożej Łaskawej naszych Małych Ojczyzn, prosząc o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski, aby dobrze wypełniać obowiązki i podejmować mądre oraz roztropne decyzje z korzyścią dla wszystkich mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny.
Oprawą muzyczną uroczystość uświetnił organista prof. Jan Bartłomiej Bokszczanin i chór Canzone z Lubaczowa.
Specjalny list do uczestników VII Pielgrzymki przesłał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. W imieniu Prezydenta list odczytała Wojewoda.
Z okazji 360 rocznicy ślubów króla Jana Kazimierza wszyscy uczestnicy spotkania samorządowego w Lubaczowie otrzymali reprodukcję obrazu ślubów Jana Kazimierza znajdującego się w lubaczowskiej Konkatedrze.
Organizatorami uroczystości były: Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Lubaczowie, Urząd Miejski w Lubaczowie, Urząd Gminy Lubaczów oraz Starostwo Powiatowe w Lubaczowie.

Załączniki:

List Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiejpdf ico
List Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiejpdf ico