7 maja 2016r., Lubaczów,
VII Pielgrzymka Samorządów Terytorialnych
7 maja 2016 r. już po raz siódmy odbyła się Pielgrzymka władz samorządowych z województwa podkarpackiego i lubelskiego do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Lubaczowie.
Udział w niej wzięli Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl Przewodniczący Zarządu PSST, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart oraz przedstawiciele podkarpackich i lubelskich samorządów.

Uroczystości rozpoczął wykład z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski na temat społecznego wymiaru misji Kościoła w przekazie wartości i w kształtowaniu tożsamości narodu, który wygłosił Ks. Janusz Mierzwa – prof. Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
Następnie w lubaczowskiej Konkatedrze odprawiona została msza św. w intencji Ojczyzny oraz samorządów ziemi podkarpackiej i lubelskiej. Przewodniczył jej J.E. Ks. Arcybiskup Edward Nowak z Rzymu - wieloletni współpracownik Jana Pawła II. W wygłoszonej homilii Arcybiskup przywołał postać Jana Pawła II przedstawiając go jako człowieka i świętego.
Składając hołd Maryi w imieniu samorządowców Marszałek Województwa Podkarpackiego wraz z Wojewodą odczytali akt zawierzenia Matce Bożej Łaskawej naszych Małych Ojczyzn, prosząc o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski, aby dobrze wypełniać obowiązki i podejmować mądre oraz roztropne decyzje z korzyścią dla wszystkich mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny.
Oprawą muzyczną uroczystość uświetnił organista prof. Jan Bartłomiej Bokszczanin i chór Canzone z Lubaczowa.
Specjalny list do uczestników VII Pielgrzymki przesłał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. W imieniu Prezydenta list odczytała Wojewoda.
Z okazji 360 rocznicy ślubów króla Jana Kazimierza wszyscy uczestnicy spotkania samorządowego w Lubaczowie otrzymali reprodukcję obrazu ślubów Jana Kazimierza znajdującego się w lubaczowskiej Konkatedrze.
Organizatorami uroczystości były: Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Lubaczowie, Urząd Miejski w Lubaczowie, Urząd Gminy Lubaczów oraz Starostwo Powiatowe w Lubaczowie.

Załączniki:

List Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiejpdf ico
List Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiejpdf ico

 

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Previous Next Play Pause
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Zdjęcia: PSST