3 lutego 2016 r. Rzeszów – Podkarpacki Urząd Wojewódzki,
Wręczenie Odznak Honorowych za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego.

W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość wręczenia Odznak Honorowych za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego, które są wyróżnieniem nadawanym za szczególne zasługi na rzecz samorządu terytorialnego.
Podczas uroczystości wyróżnienia otrzymali podkarpaccy samorządowcy oraz osoby zasłużone w pracy na rzecz samorządu terytorialnego.


Na wniosek naszego Stowarzyszenia odznaki otrzymali: Pan Bogdan Rzońca – Poseł na Sejm RP, Honorowy Przewodniczący PSST oraz Robert Godek – Starosta Strzyżowski, wieloletni Wiceprzewodniczący i członek Zarządu PSST.
Za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej Srebrny Krzyż Zasługi otrzymał Zbigniew Korab – Wójt Gminy Niebylec.

 

Zdjęcia:
Podkarpacki Urząd Wojewódzki