14 grudnia 2015 r., Rzeszów,

  • Spotkanie Zarządu PSST z podkarpackimi parlamentarzystami oraz Wojewodą Podkarpackim

   W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego odbyło się spotkanie członów Zarządu PSST z podkarpackimi parlamentarzystami oraz nowym Wojewodą Podkarpackim.


   Podczas spotkania poruszano wiele istotnych dla Województwa spraw dotyczących m.in. dochodów jst po zmianach w kwocie wolnej od podatku, Janosikowego, polityki zrównoważonego rozwoju, łączników autostrad czy budowy przejścia granicznego Malhowice - Niżankowice.. Jan Zych – Wójt Gminy Korczyna zwrócił się do Wojewody i Marszałka z prośbą o interwencję dotyczącą ustawy planowanie przestrzenne, która na chwilę obecną stwarza więcej problemów niż udogodnień. Podniesiona został również kwestia reformy oświaty i ewentualnych problemów na jakie mogą natrafić samorządy po planowanej likwidacji gimnazjów.    
   Na zakończenie spotkania parlamentarzyści zadeklarowali współpracę z podkarpackimi samorządami.
   Następnie odbyło się posiedzenie Zarządu PSST, podczas którego zaopiniowane zostały projekty budżetu PSST oraz plan pracy PSST na 2016 r. W poczet członków Stowarzyszenia przyjęta została gmina Dzikowiec – w chwili obecnej PSST liczy 122 członków. Zaprezentowany został również nowy kalendarz Stowarzyszenia na 2016 r.

 

Zdjęcia:
od 1 do 7 - PSST
od 8 do 9 - UMWP